Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

FAQ

 

1. Czym różnią się szkoły brytyjskie, amerykańskie czy kanadyjskie od szkół dwujęzycznych?

W szkołach brytyjskich, amerykańskich, kanadyjskich itp. realizowana jest podstawa programowa przyjęta w danym kraju, czyli w szkole brytyjskiej nauka zorganizowana jest w taki sam sposób, jak w Wielkiej Brytanii. W takich szkołach językiem wykładowym jest język angielski, co oznacza, że już od pierwszej klasy wymagana jest znajomość języka angielskiego.

Szkoły dwujęzyczne realizują polską podstawę programową pracując w oparciu o metodę CLIL – Content Language Integrated Learning, czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowo językowe. Oznacza to równoległe nauczanie języka angielskiego i treści przedmiotowych.

 

2. Czy nasze dziecko może rozpocząć naukę w klasie pierwszej dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Gaudeamus, nie znając języka angielskiego?

Tak. Nauczanie dwujęzyczne w Szkołach Podstawowych Gaudeamus oparte jest na metodzie CLIL, w związku z czym uczniowie nie muszą znać języka angielskiego na początku pierwszej klasy, gdyż będą oni stopniowo nabywali umiejętności językowcyh, poznając przy tym treści przedmiotowe. Jedynym kryterium, jakie sprawdzamy, przyjmując dziecko do pierwszej klasy dwujęzycznej, są kompetencje językowe, czyli jak dziecko reaguje na język obcy, jak szybko i na jak długo zapamiętuje nowe zagadnienia z języka angielskiego.

 

3. Czy zapisanie naszego dziecka do klasy dwujęzycznej nie spowoduje spowolnienia rozwoju języka ojczystego i zdobywania wiedzy z pozostałych przedmiotów?

Liczne testy przeprowadzone na przestrzeni lat dowodzą, że uczniowie dwujęzyczni wykazują wyraźną przewagę w zakresie elastyczności poznawczej i kreatywnego myślenia. Osoby bilingwalne lepiej radzą sobie w dziedzinie myślenia analitycznego, z planowaniem i myśleniem abstrakcyjnym. Badania te wykazują również, że dzieci posługujące się językiem dominującym w danej społeczności jako językiem ojczystym, poznające drugi język w szkole, osiągają znakomite wyniki w nauce w obu językach oraz w innych przedmiotach szkolnych.

 

4. Czy warto posyłać nasze dziecko do klasy dwujęzycznej, jeśli oboje nie posługujemy się językiem angielskim?

Naukowcy zgodnie twierdzą, że najlepszą, najbardziej naturalną sytuacją jest, kiedy rodzic posługuje się w kontakcie z dzieckiem swoim językiem ojczystym. Próby przełączania się na drugi język w kontakcie z własnymi dziećmi nie jest korzystne ani pod względem procesu nabywania drugiego języka, ani pod względem rozwoju emocjonalnego dziecka, a przede wszystkim mogą negatywnie wpływać na rozwój języka ojczystego oraz na poczucie tożsamości dziecka i samoakceptacji. Chwalmy zatem dziecko za postępy, jakie czyni w nabywaniu drugiego języka, wzmacniajmy w nim pozytywne nastawienie do nowego języka, pamiętając, że najkorzystniejszym i najbardziej naturalnym wyborem jest rozmowa z dzieckiem w naszym ojczystym języku.