Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Regulamin konkursu

 

I edycja ogólnopolskiego konkursu komputerowego
dla uczniów 
szkół podstawowych

„Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT. MIASTA EUROPEJSKIE”

 

Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus  
w Warszawie ul. Kaliskiego 23 B, 01-476 Warszawa tel.  666 079 305

 

Cel konkursu

Celem konkursu komputerowego „Z komputerem za pan brat”  jest przedstawienie techniką komputerową prac graficznych na określony temat:

klasy 1-3 –  „Polskie miasta”  - praca graficzna

klasy 4-6- „Stolice europejskie” - praca graficzna

 

Uczestnicy konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-6 szkół podstawowych.


Zasady wykonania i zapisania prac konkursowych

Prace muszą być wykonane w dowolnym programie graficznym (np. Paint) i zapisane w formacie: *.JPEG.
 

Pliki należy nazwać według następujących zasad: małe litery, bez polskich znaków diakrytycznych, bez spacji, według wzoru imie_nazwisko.jpeg
 

Zasady przeprowadzenia konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i ogólnopolskiego.
 

Etap szkolny
  1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialne są Komisje Szkolne.
  2. Prace powinny być  wykonywane indywidualnie  przez uczniów w obecności nauczyciela, aby nie było wątpliwości co do autorstwa pracy.
  3. Prace nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje.
  4. Do etapu ogólnopolskiego konkursu przechodzą maksymalnie najlepsze prace z każdego etapu (trzy z klas 1, trzy z klas 2, trzy z klas 3 oraz trzy z klas 4-6) czyli 12 prac ze szkoły. 

Etap finałowy
  1. Prace z danej szkoły na płycie CD lub Pendrive  oraz wydrukowane w formacie A4, podpisane na odwrocie i podstemplowane  z dołączonym – wydrukowanym protokołem z etapu szkolnego: lista finalistów nazwa szkoły, adres, nazwisko opiekuna – nauczyciela i tel. kontaktowy należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2016 r.
  2. Wszystkie informacje zamieszczone są na stronie szkoły  http://szkola-gaudeamus.pl
  3. Finał i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie do 3 czerwca 2016 r. Prace będą oceniane przez komisję konkursową, powołaną przez organizatora.
  4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu finału w uzasadnionym przypadku, o czym powiadomią zainteresowane osoby na stronie szkoły.
  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji w dowolnej formie wszystkich nadesłanych prac. Prawa autorskie przechodzą na organizatora.
  6. W przypadku pytań prosimy o kontakt adres e-mailowy: bemowo@szkola-gaudeamus.pl lub telefoniczny: 666 079 305.

Plakat konkursowy.pdf

 

Partner konkursu:

Portal Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel” www.supernauczyciel.pl