Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Aktualności

 

 

Czym jest OK zeszyt ?

05 września 2021
W naszych szkołach uczniowie prowadzą OK zeszyt. Zastanawiacie się, jak pomaga on w codziennej nauce ? 
Na początku zajęć nauczyciele podają cel lekcji, np: „Potrafię napisać zaproszenie na urodziny". Dzięki temu uczniowie wiedzą, czego się dzisiaj nauczą. 
Następnie wyznaczamy uczniom kryteria sukcesu, czyli NACOBEZU - mówimy, o tym, na co będziemy zwracać uwagę podczas naszej pracy. Dzięki temu dzieci już na początku lekcji wiedzą co powinni zapamiętać i po czym poznają, że zrealizowali swój cel.
Na koniec - uczniowie rozmawiają lub piszą o tym, co najlepiej zapamiętali z zajęć. 
Ważnym aspektem OK zeszytu jest również fakt, że uczniowie nie otrzymują za jego prowadzenie ocen tylko INFORMACJĘ ZWROTNĄ od nauczyciela i wiedzą co zrobili dobrze, a nad czym jeszcze powinni popracować, by w pełni opanować materiał i odpowiednio przygotować się do sprawdzianu.
 Pamiętajcie, że prowadzenie OK zeszytu to indywidualna sprawa każdego ucznia - dzieci samodzielnie wybierają, w jaki sposób prowadzą swoje notatki. 
Zeszyt nie musi być ładny, powinien przede wszystkim pomagać uczniowi UCZYĆ SIĘ i zapamiętywać najważniejsze informacje z lekcji. 
< wróć

 


Czym jest OK zeszyt ?