Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Dwujęzyczność / Bilingual classes

 

Dwujęzyczność

W Szkole Gaudeamus funkcjonują klasy dwujęzyczne, w których liczba godzin prowadzonych w języku obcym jest zbliżona do ilości godzin prowadzonych w języku ojczystym.

Autorski program nauczania dwujęzycznego stworzony w Szkołach Podstawowych Gaudeamus został oparty na metodzie Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo-Językowego (CLIL - Content and Language Integrated Learning), rekomendowanej przez Komisję Europejską. Metoda zakłada stosowanie języka obcego jako narzędzia do nauki innych przedmiotów.

Podczas tworzenia programu i doboru metod nauczania wzorowaliśmy się na naturalnym sposobie, w jaki dzieci nabywają znajomość języka ojczystego.

Pragniemy pomóc im w zdobyciu kompetencji językowych gwarantujących swobodę i pewność siebie wynikającą z naturalnego porozumiewania się w obu językach.

 

Rekrutacja / Admission

 

Bilingual classes

Gaudeamus Primary Schools offer bilingual classes, in which the number of classes taught in a foreign language is close to those taught in the students’ first language.

The original bilingual curriculum created in Gaudeamus Primary Schools is based on the Content and Language Integrated Learning (CLIL) method, recommended by the European Council. The method entails teaching various subjects through a foreign language.

In creating our curriculum and selecting the teaching methods required to implement it we were inspired by children’s natural manner of first language acquisition.

We wish to help children acquire language competence which will guarantee self-confidence thanks to the ability to communicate in both languages freely and effortlessly.