Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Dzieci o sobie

 

„Uczniowie o sobie, czyli czego się już nauczyliśmy” – indywidualne prezentacje z użyciem form multimedialnych.

Dwa razy w roku uczniowie wspierani przez nauczycieli przygotowują indywidualną prezentację multimedialną podsumowującą zdobyte przez nich kompetencje i umiejętności. Samodzielnie wybierają zakres prezentacji, kompletują materiały, pod okiem nauczyciela przygotowują się do pierwszych wystąpień publicznych zgodnie ze sztuką retoryki. Uczniowska ocena własnych osiągnięć edukacyjnych ma istotny wpływ na budowanie poczucia własnej wartości. Jest doskonałym punktem wyjścia do wspólnego planowania strategii edukacyjnej na kolejny semestr, czyniąc ucznia współodpowiedzialnym za proces nauczania – uczenia się.