Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Edukacja w klasach IV-VIII

Zapisy - formularz rekrutacyjny

 

  • Nauczanie przedmiotowe obejmuje obowiązkowe zajęcia wynikające z ustalonego przez MEN ramowego planu nauczania oraz dodatkowe jednostki przeznaczone przez szkołę na jego rozszerzanie. 
  • Przez cały cykl kształcenia uczniowie realizują 5 jednostek matematyki tygodniowo. Rozszerzenie przedmiotu o 1 jednostkę w tygodniu pozwala na pełną realizację podstawy programowej oraz odpowiednie przygotowanie uczniów do egzaminów ósmoklasisty.
  • Lekcje języka angielskiego i hiszpańskiego prowadzone są w następującym wymiarze: 

- język angielski - 8 jednostek tygodniowo realizowanych przez anglistów i native speaker’a (kl. IV-VI)*,
- język hiszpański - 2 jednostki tygodniowo realizowane przez iberystę (już od kl. IV).

  • W kl. IV-VI raz w tygodniu  podczas obowiązkowej lekcji gry w szachy uczniowie doskonalą umiejętność logicznego myślenia, analizy prowadzącej do rozwiązania napotkanych trudności oraz szacunku do przeciwnika.
  • Religia i etyka z filozofią to przedmioty nieobowiązkowe, w których uczniowie biorą udział na podstawie deklaracji.

 

* w klasach dwujęzycznych liczba jednostek j. angielskiego jest wyższa – szczegóły dostępne u dyrekcji szkoły