Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Edukacja wczesnoszkolna

Zapisy - formularz rekrutacyjny

 

 • Kandydaci mają do wyboru dwa profile klas:
  • klasy dwujęzyczne
  • klasy z roszerzonym językiem angielskim
 • Uczniowie kształtują kompetencje oraz nabywają umiejętności w zakresie edukacji: językowej (polonistycznej i obcojęzycznej), matematycznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej, plastycznej, muzycznej, komputerowej.
 • Lekcje obejmujące edukację polonistyczną, społeczną, matematyczną, przyrodniczą, techniczną, komputerową prowadzone są przez jednego nauczyciela pełniącego równolegle funkcję wychowawcy klasy.
 • Nauka języków obcych wygląda następująco:

Klasy z rozszerzonym językiem angielskim

      -  język angielski - 8 jednostek tygodniowo realizowanych przez anglistów i native speaker’a
      -  język hiszpański - 2 jednostki tygodniowo realizowane przez iberystę.

          Klasy dwujęzyczne

      -  język angielski - 10 jednostek tygodniowo realizowanych przez anglistów i native speaker’a oraz 8 jednostek edukacji wczesnoszkolnej prowadzonych częściowo poprzez j. angielski,
      -  język hiszpański - 2 jednostki tygodniowo realizowane przez iberystę.

 • Edukacja muzyczna i plastyczna realizowana jest na bazie programów autorskich przez nauczycieli specjalistów. W przypadku klas z roszerzonym j. angielskim dotyczy to także zajęć komputerowych.
 • Wychowanie fizyczne prowadzone jest dwa razy w tygodniu przez nauczyciela wychowawcę, raz w tygodniu przez nauczyciela specjalistę.
 • Raz w tygodniu  podczas obowiązkowej lekcji gry w szachy uczniowie doskonalą umiejętność logicznego myślenia, pokonywania napotkanych trudności oraz szacunku do przeciwnika. 
 • Religia i etyka z filozofią to przedmioty nieobowiązkowe, w których uczniowie biorą udział na podstawie deklaracji.