Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Efektywna nauka

Zapisy - formularz rekrutacyjny

 

W klasach IV-VIII realizujemy program „Indywidualni”, który kompleksowo wspiera realizację indywidualizacji nauczania. Umożliwia również identyfikację i rozwój potencjału, mocnych stron oraz predyspozycji ucznia. Podstawą programu jest pakiet testów on-line, które pozwalają zidentyfikować u każdego ucznia pięć kluczowych obszarów, determinujących jego indywidualną strategię uczenia się:  

  • dominujący zmysł,
  • tendencję w zakresie przetwarzania informacji,
  • lateralizacje oraz naturalną odporność na stres,
  • tendencję do pracy indywidualnej lub zespołowej,
  • profil inteligencji wielorakich.

Nauczyciele, dysponując profilami indywidualnymi oraz grupowymi, mają możliwość dopasowania przekazu do predyspozycji uczniów oraz całej klasy, wykorzystując metody i techniki aktywnego nauczania.

Uczniowie otrzymują szczegółową informację na temat własnego potencjału oraz wskazówki, jak się uczyć, czyli poznają sugerowane strategie, metody i techniki.

Rodzice poznają indywidualną strategię uczenia się dziecka, a także otrzymują wskazówki, w jaki sposób najbardziej efektywnie i świadomie je wspierać.

 

Dostęp do platformy oraz wyników otrzymują uczniowie, nauczyciele i rodzice.