Sign up for an individual open day

Play Video

Erasmus +

Projekt Erasmus+ to inicjatywa, której celem jest wspieranie edukacji, organizacja kursów i szkoleń dla nauczycieli, doskonalenie kompetencji dydaktycznych oraz szeroko pojęty rozwój uczniów. Funkcjonuje na zasadzie partnerstwa między organizacjami edukacyjnymi i instytucjami, umożliwiając wymianę wiedzy, doświadczeń i dzielenie się najlepszymi praktykami związanymi z doskonaleniem kompetencji kadry nauczycielskiej.

Każdy nasz wyjazd w ramach projektu Erasmus+ przynosi nowe perspektywy i inspiracje. Podczas spotkań i warsztatów mamy okazję wymieniać się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów, uczyć się od siebie nawzajem i poznawać kreatywne metody pracy. Dzięki temu nieustannie rozwijamy się, a także dbamy o wszechstronność i elastyczność w podejściu do nauki i uczenia się naszych uczniów.

Efekty udziału w projekcie Erasmus+ są widoczne w pracy nauczycieli i rozwoju naszych uczniów – ich umiejętności językowych i kompetencji miękkich – takich jak komunikacja, współpraca, kreatywność czy samodyscyplina. Działania podejmowane w ramach projektu stanowią fundament naszej pracy jako szkół dwujęzycznych i przyczyniają się do tworzenia placówek, w których uczniowie mogą rozwijać się z myślą o swojej przyszłości – zdania europejskiej matury, wyjeździe na zagraniczne studia i swobodnym porozumiewaniu się w języku angielskim, co pomaga poszerzyć horyzonty i otwiera drogę do szukania pracy na międzynarodowym rynku.

Our mission is JOY - LEARNING - and PASSION. We believe that learning about the world is all about the joy of discovering a mystery, achieving a goal, and overcoming obstacles. We do everything we can to make LEARNING at our school the most wonderful adventure that leads to learning about the world, seeing its beauty, and understanding what it is like. We help students discover their PASSIONS so that they can pursue their goals with enthusiasm....

Kursy i szkolenia

Udział w projekcie Erasmus+ stanowi niezwykle cenne doświadczenie, ponieważ umożliwia naszym nauczycielom pozyskanie nowej wiedzy, wymianę doświadczeń i zapoznanie się z innowacyjnymi metodami pracy w szkole. Dzięki temu mamy okazję poznać kreatywne formy nauczania, zyskać odmienne podejście do edukacji i zaznajomić się z różnorodnymi kulturami edukacyjnymi.

Job shadowing

Job shadowing, znany również jako obserwacja pracy, jest jednym z kluczowych elementów wyjazdów naszych nauczycieli w ramach projektu Erasmus+. Dzięki takiemu sposobowi pracy mamy okazję odwiedzić szkoły i placówki edukacyjne w różnych zakątkach świata, a także obserwować pracę nauczycieli w ich naturalnym środowisku. 

Wymiana uczniowska

Projekt Erasmus+ wzbogaca ofertę naszej szkoły i daje możliwość inspirowania uczniów do nauki, aby mogli z powodzeniem osiągać sukcesy m.in. w nauce języków obcych. Korzyści płynące z uczestnictwa w wymianie uczniowskiej w ramach projektu Erasmus+ są niezwykle cenne i przyczyniają się do doskonalenia kompetencji naszych uczniów w wielu obszarach.

Students of the Józefosław school

In the national ranking, they scored on average:

Język polski 92% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 72%)

Matematyka 85% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 97% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Students of the Bemowo school

In the national ranking, they scored on average:

Język polski 76% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 74%)

Matematyka 84% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 96% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Students of the Bemowo school

In the national ranking, they scored on average:

Polish 67% points (average score in Poland: 60%, average score in Warsaw: 64%)

Mathematics 73% points (average score in Poland: 57%, average score in Warsaw: 62%)

English 90% points (average score in Poland: 67%, average score in Warsaw: 72%)

Students of the Józefosław school

In the national ranking, they scored on average:

Polish 73% points (average score in Poland: 60%, average score in Warsaw: 64%)

Mathematics 93% points (average score in Poland: 57%, average score in Warsaw: 62%)

English 97% points (average score in Poland: 67%, average score in Warsaw: 72%)