Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Indywidualna ścieżka rozwoju

Każdy uczeń charakteryzuje się swoistym profilem zdolności, na który mają wpływ dominujące dla niego rodzaje inteligencji. U każdego mogą być one rozwinięte
w mniejszym lub większym stopniu. W klasie będą zatem uczniowie wykazujący wysoki poziom w obszarze kilku typów inteligencji jednocześnie, ale będą również tacy,
u których  dominować będzie jedna z nich.

Po miesięcznej edukacji w naszej szkole ustalamy indywidualny profil inteligencji oraz dominujący styl uczenia się, dzięki którym jesteśmy w stanie pokierować uczniem w stronę wszechstronnego rozwoju ze wskazaniem, które sfery należy wzmacniać bądź wspierać
i w jaki sposób najłatwiej się uczyć.

Nasi nauczyciele wzmacniają uczniów w rozwijaniu sfery poznawczej oraz kształtowaniu kompetencji społecznych i osobistych oraz pomagają w projektowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju, którą realizujemy poprzez:

 • Tworzenie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych uwzględniających dominujący rodzaj inteligencji oraz preferowany styl uczenia się.
 • Zachęcanie do indywidualnych i grupowych projektów.
 • Dobór odpowiednich konkursów i olimpiad.
 • Dodatkowe zadania na sprawdzianach oraz różnicowanie prac domowych dla uczniów wybitnie zdolnych.
 • Współpracę z rodzicami przy doborze odpowiednich zajęć fakultatywnych.
 • Dobór klubów i kół tematycznych zgodnie z indywidualnymi zdolnościami i predyspozycjami dziecka.
 • Rozszerzanie zakresu materiału stosownie do zainteresowań i uzdolnień.
 • Indywidualizację i różnicowanie nauczania w zależności od potrzeb uczniów.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii (e-learning jako metoda wspomagającą realizację projektów).
 • Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
 • Przygotowywanie planów indywidualnego wspierania i korygowania rozwoju.
 • Miesięczne karty samooceny w procesie osiągania celów.
 • Wsparcie mentora dla dzieci szczególnie uzdolnionych.