Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Integracja sensoryczna (SI)

 

Pojęcie oraz teorię integracji sensorycznej (z ang. Sensory Integration -SI) stworzyła w latach sześćdziesiątych Anna Jean Ayres. Była pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Kalifornijskim Los Angeles, psychologiem i terapeutą zajęciowym od wielu lat pracującym z dziećmi z różnorodnymi problemami rozwojowymi. Według niej integracja sensoryczna „to proces, dzięki któremu mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów segregując, rozpoznając, interpretując i integrując ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, tak aby reakcja była odpowiednia.” Aby wszystkie wrażenia płynące z ciała i środowiska mogły być tak zorganizowane, by były użyte do celowego działania. To właśnie integracja sensoryczna pozwala nam funkcjonować w świecie, rozumieć, uczyć się, pracować, bawić się - po prostu żyć. Nasze zmysły dostarczają informacji z otoczenia i ciała w każdym momencie życia, mózg musi je posegregować i przetworzyć tak, abyśmy mogli rozumieć świat. Jeśli prawidłowo integruje informacje, to stają się one doświadczeniami będącymi podstawą procesu uczenia się. Jeśli informacje płyną w sposób źle zorganizowany, to nasz system nerwowy zostaje zablokowany. Powstają zaburzenia procesów integracji sensorycznej. To przejawia się trudnościami w codziennym życiu, a później problemami szkolnymi. U dzieci skutkuje to problemami z mową, utrzymaniem równowagi, jazdą na rowerze, koncentracją, łapaniem piłki, ćwiczeniami gimnastycznymi, zabawami grupowymi, wiązaniem sznurowadeł, koordynacją. Niektóre z nich mogą być nadwrażliwe na bodźce słuchowe bądź dotykowe lub przeciwnie - oczekują silnych wrażeń dotykowych (kopią, uderzają, gryzą). Mogą byś nadaktywne lub zbyt bierne. Zburzenia SI opóźniają rozwój motoryczny, społeczny, emocjonalny i umiejętności komunikacyjnych. Aby dziecko mogło prawidłowo funkcjonować, potrzebna jest terapia integracji sensorycznej.

Zajęcia terapii SI adresowane są do dzieci:

  • z trudnościami w nauce: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia,
  • z deficytami rozwojowymi: zespół Downa, upośledzenia umysłowe, MPDz, autyzm, zespół Aspergera,
  • z nadpobudliwością ruchową, ADHD, ADD,
  • z trudnościami emocjonalnymi,
  • oraz dla tych, których rozwój jest wolniejszy lub przebiega nieprawidłowo.


Terapia integracji sensorycznej to stymulowanie zmysłów poprzez system odpowiednich ćwiczeń ruchowych mających na celu prawidłowe przetwarzanie informacji przez mózg. Jej rolą jest poprawa funkcjonowania podstawowych systemów zmysłowych: dotykowego, wzrokowego, przedsionkowego i proprioceptywnego. Terapia SI to terapia naukowej zabawy ruchowej, bardzo przyjemna i interesująca. Odpowiednio zorganizowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. W czasie zajęć wykorzystuje się różnego rodzaju sprzęt - od wielkich podwieszanych przyrządów do małych mieszczących się w dłoni. Są to huśtawki, hamaki, piłki o różnej wielkości i fakturze, deskorolki, beczki do toczenia, trampoliny, klocki, układanki, puzzle itp. Dzieci uwielbiają zajęcia SI, które są dla nich cudownym placem zabaw. Na nim poprzez ruch dostarczają ciału właściwych informacji, które prawidłowo organizują ośrodkowy układ nerwowy.


Gabriela Dąbrowska-Masny


Autorka jest wieloletnią terapeutką pracującą z dziećmi mającymi problemy z integracją sensoryczną, ADHD, ADD, nadpobudliwością, uczeniem się, dysleksją, problemy rozwojowe i emocjonalne.