Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Inteligencje wielorakie w praktyce

 

Czy wiesz, że…

  • Albert Einstein - w czasach szkolnych marzyciel zakłócający tok lekcji ciągłymi pytaniami - w opinii nauczycieli miał nigdy niczego nie osiągnąć, jego notowania stały tak nisko, że wielokrotnie zalecano mu rezygnację ze szkoły.
  • Winston Churchill, w szkole sepleniący i jąkający się chłopiec został jednym z największych przywódców i mówców XX wieku.
  • Tomasz Edison - najbardziej płodny wynalazca wszechczasów -  po trzech tygodniach nauki musiał opuścić szkołę, gdyż uznano go za „niespełna rozumu” ze względu na ilość zadawanych pytań.

DLACZEGO POTENCJAŁ WIELU OSÓB ODNOSZĄCYCH SPEKTAKULARNE SUKCESY NA POLU NAUKOWYM, ARTYSTYCZNYM, SPOŁECZNYM, SPORTOWYM W  PROCESIE EDUKACJI SZKOLNEJ  POZOSTAJE CAŁKOWICIE NIEZAUWAŻONY?


Badanie prowadzone przez amerykańskiego psychologa i neurologa - profesora uniwersytetu Harvarda i posiadacza ponad 20 doktoratów honoris causa – zrewolucjonizowały sposób myślenia o edukacji. Profesor podważył tezę o istnieniu tylko jednego rodzaju inteligencji, który można zmierzyć przy użyciu testów,  prezentując w zamian wachlarz wielu inteligencji odrębnych, ale równoprawnych. Badania wykazują, że najbardziej pożądanymi rodzajami inteligencji w tradycyjnych szkołach są językowa i matematyczno–logiczna. Pozostałe spychane są na margines, dewaluowane; ich rozwój nie jest wspierany w sposób przemyślany i celowy. Każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji, które wzajemnie na siebie oddziałują , uzupełniają się, przenikają – tworząc dynamiczny, specyficzny dla każdego profil inteligencji. Poznanie mocnych stron, czyli określenie zdolności specjalnych pomocnych we wspieraniu rozwoju stron słabszych, jest gwarancją osiągnięcia przez uczniów sukcesu.

Każdy inny – wszyscy zdolni

W szkołach Gaudeamus bazując na diagnozie i obserwacji rozwijamy indywidualne talenty i zainteresowania każdego ucznia oraz tworzymy dla niego optymalny, dostosowany do wiodących inteligencji profil uczenia się.

W odróżnieniu od tradycyjnych szkół opieramy proces edukacji o wszystkie typy inteligencji. Wykorzystujemy inteligencje będące mocnymi stronami dziecka do wzmacniana tych wymagających wspierania lub korygowania rozwoju. Sprawiamy, że nauka szkolna przynosi satysfakcję, staje się  przyjemnością, rozwija motywacje oraz daje poczucie sukcesu i inspiruje do dalszej pracy.

Diagnoza profilu inteligencji przeprowadzona przez nauczyciela przy współudziale rodziców/opiekunów ucznia pomaga w ustaleniu właściwej, sprzyjającej każdemu dziecku organizacji kształcenia. Szkoła korzysta z wystandaryzowanych arkuszy diagnozy profilu inteligencji opierając się przede wszystkim na ukierunkowanej obserwacji ucznia podczas zajęć i zabaw.

 


 

Współpraca z autorką programu

Szkoły Gaudeamus ściśle współpracują z Panią Moniką Zatorską - autorką programów edukacyjnych opartych o „Teorię inteligencji wielorakich” Howarda Gardnera.

Więcej o współpracy z Moniką Zatorską