Edukacja

Kandydaci mają do wyboru dwa profile klas:
klasy dwujęzyczne, klasy z roszerzonym językiem angielskim. Uczniowie kształtują kompetencje oraz nabywają umiejętności w zakresie edukacji: językowej (polonistycznej i obcojęzycznej), matematycznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej, plastycznej, muzycznej, komputerowej.

Uczniowie szkoły Bemowo

W rankingu ogólnopolskim zdobyli średnio:

Język polski 67% punktów (średni wynik w Polsce: 60%, średni wynik w Warszawie: 64%)

Matematyka 73% punktów (średni wynik w Polsce: 57%, średni wynik w Warszawie: 62%)

Język angielski 90% punktów (średni wynik w Polsce: 67%, średni wynik w Warszawie: 72%)

Uczniowie szkoły Józefosław

W rankingu ogólnopolskim zdobyli średnio:

Język polski 73% punktów (średni wynik w Polsce: 60%, średni wynik w Warszawie: 64%)

Matematyka 93% punktów (średni wynik w Polsce: 57%, średni wynik w Warszawie: 62%)

Język angielski 97% punktów (średni wynik w Polsce: 67%, średni wynik w Warszawie: 72%)