Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Kadra / Teaching Staff

 

Kadra

W tworzeniu i realizacji programu dwujęzyczności zaangażowani są nauczyciele i specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie. Są to profesjonaliści w dwóch dziedzinach: nauczaniu przedmiotu kierunkowego oraz bardzo dobrej znajomości języka obcego. Są to osoby pełne pasji i ciepła, wykorzystujące w swojej pracy najnowsze schematy oraz metody, które mają na celu gwarancję odpowiedniego nauczania i wychowania na najwyższym poziomie.

Wychowawca polskojęzyczny – posiada wykształcenie kierunkowe pedagogiczne o specjalności edukacja wczesnoszkolna.

Wychowawca anglojęzyczny – (anglista, English Teacher) – posiada wykształcenie wyższe lingwistyczno-pedagogiczne.

Nauczyciele przedmiotów – posiadają kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu oraz bardzo dobrą znajomość języka angielskiego potwierdzoną certyfikatem, która umożliwia nauczanie przedmiotu w języku angielskim oraz swobodne komunikowanie się z uczniami w sytuacjach pozalekcyjnych.

Metodyk języka angielskiego – doświadczony pedagog, który obserwuje zajęcia prowadzone w języku angielskim. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem realizacji procesu dwujęzyczności, a w szczególności metodyki nauczania języka angielskiego oraz najwyższego poziomu językowego dzieci i nauczycieli. Metodyk monitoruje postępy edukacyjne dzieci, wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem nauczycieli oraz przeprowadza weryfikację językową dzieci po każdym etapie edukacyjnym.

Nauczyciele w klasach dwujęzycznych

 

Teaching Staff

The creation and implementation of the bilingual curriculum is carried out by highly qualified teachers and specialists with extensive experience. They are professionals who specialize in subject teaching and have a very good command of English. They are warm, passionate people who use the latest methods and schemes that guarantee proper education on the highest level.

Polish-speaking class teacher has professional pedagogical education and specialize in early school education.

English-speaking class teacher (English philologist, English Teacher) has linguistic and pedagogical higher education.

Subject Teachers are qualified to teach the particular subject and have a very good command of English, confirmed with a relevant certificate, which enables them to teach the subject in English and communicate freely with pupils in everyday situations.

ESL Methodology Consultant is an experienced educator who oversees lessons conducted in English. He/she supervises the proper implementation of the bilingual curriculum, in particular English teaching methodology, and ensures the highest level of linguistic competence of children and teachers. The educationist monitors children’s educational progress, supports teachers with his/her knowledge and experience as well as conducts the linguistic assessment after each stage of education.