fbpx

Zapisz się na dzień otwarty

Edukacja klas I-III

“Wiedza jest drugim
słońcem dla ludzi”

Platon

Uczymy dzieci, jak się uczyć, by nauka dawała im radość. Łamiemy schematy, sprawiając, że edukacja w naszej szkole jest najwspanialszą przygodą prowadzącą do poznawania świata, dostrzegania jego piękna i zrozumienia, jaki on jest. Pomagamy odkryć uczniom ich pasje, dzięki którym mogą z entuzjazmem zmierzać do wyznaczonego celu. Uważamy, że każde dziecko jest zdolne i każde ma wiele talentów – tych widocznych i tych, które pomagamy odkryć.

Naszą misją jest RADOŚĆ – NAUKA – PASJA. Uważamy, że w poznawaniu świata najważniejsza jest RADOŚĆ z odkrytej tajemnicy, z osiągniętego celu oraz pokonanej trudności. Robimy wszystko, żeby NAUKA w naszej szkole była najwspanialszą przygodą prowadzącą do poznawania świata, dostrzegania jego piękna i zrozumienia, jaki on jest. Pomagamy odkryć uczniom ich PASJE, dzięki którym mogą z entuzjazmem zmierzać do wyznaczonego celu.

Edukację opieramy nie tylko na obowiązującym programie MEN, ale przede wszystkim na projektach i programach własnych, programie dwujęzyczności, rozszerzonych zajęciach językowych, bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych.

Wychodzimy poza wiedzę przedmiotową – pracujemy metodą projektów, zajęć terenowych oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty uczniów. Nauczyciele nie występują w roli ekspertów, ale doradców, obserwatorów, współuczestników procesu dydaktycznego.

U uczniów rozwijamy kompetencje kluczowe oraz umiejętności w zakresie:

 • porozumiewania się w języku ojczystym
 • porozumiewania się w językach obcych (język angielski i hiszpański)
 • kompetencji matematycznych (w tym lekcje gry w szachy)
 • kompetencji naukowo-technicznych
 • kompetencji informatycznych
 • umiejętności uczenia się
 • kompetencji społecznych i obywatelskich
 • inicjatywności i przedsiębiorczości
 • świadomości i ekspresji kulturalnej

Klasy dwujęzyczne
język angielski

 • 10 jednostek tygodniowo realizowanych przez anglistów i native speaker’a oraz 8 jednostek edukacji wczesnoszkolnej prowadzonych poprzez język polski i angielski
 • język hiszpański – 2 jednostki tygodniowo realizowane przez iberystę.

Klasy z rozszerzonym
językiem angielskim

 • język angielski – 8 jednostek tygodniowo realizowanych przez anglistów i native speaker’a; język hiszpański

 • 2 jednostki tygodniowo realizowane przez iberystę

Klasy I-III

Edukacja

“Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi”

Platon

Uczymy dzieci, jak się uczyć, by nauka dawała im radość. Łamiemy schematy, sprawiając, że edukacja w naszej szkole jest najwspanialszą przygodą prowadzącą do poznawania świata, dostrzegania jego piękna i zrozumienia, jaki on jest. Pomagamy odkryć uczniom ich pasje, dzięki którym mogą z entuzjazmem zmierzać do wyznaczonego celu. Uważamy, że każde dziecko jest zdolne i każde ma wiele talentów – tych widocznych i tych, które pomagamy odkryć.

Edukację opieramy nie tylko na obowiązującym programie MEN, ale przede wszystkim na projektach i programach własnych, programie dwujęzyczności, rozszerzonych zajęciach językowych, bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych.

Wychodzimy poza wiedzę przedmiotową – pracujemy metodą projektów, zajęć terenowych oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty uczniów. Nauczyciele nie występują w roli ekspertów, ale doradców, obserwatorów, współuczestników procesu dydaktycznego.

U uczniów rozwijamy kompetencje kluczowe oraz umiejętności w zakresie:

 • porozumiewania się w języku ojczystym
 • porozumiewania się w językach obcych (język angielski i hiszpański)
 • kompetencji matematycznych (w tym lekcje gry w szachy)
 • kompetencji naukowo-technicznych
 • kompetencji informatycznych
 • umiejętności uczenia się
 • kompetencji społecznych i obywatelskich
 • inicjatywności i przedsiębiorczości
 • świadomości i ekspresji kulturalnej

Klasy dwujęzyczne
język angielski

 • 10 jednostek tygodniowo realizowanych przez anglistów i native speaker’a oraz 8 jednostek edukacji wczesnoszkolnej prowadzonych częściowo poprzez j. angielski
 • język hiszpański – 2 jednostki tygodniowo realizowane przez liberystę.

Klasy z rozszerzonym
językiem angielskim

 • język angielski – 8 jednostek tygodniowo realizowanych przez anglistów i native speaker’a; język hiszpański

 • 2 jednostki tygodniowo realizowane przez iberystę

Uczniowie szkoły Józefosław

W rankingu ogólnopolskim zdobyli średnio:

Język polski 92% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 72%)

Matematyka 85% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 97% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Uczniowie szkoły Bemowo

W rankingu ogólnopolskim zdobyli średnio:

Język polski 76% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 74%)

Matematyka 84% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 96% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Uczniowie szkoły Bemowo

W rankingu ogólnopolskim zdobyli średnio:

Język polski 67% punktów (średni wynik w Polsce: 60%, średni wynik w Warszawie: 64%)

Matematyka 73% punktów (średni wynik w Polsce: 57%, średni wynik w Warszawie: 62%)

Język angielski 90% punktów (średni wynik w Polsce: 67%, średni wynik w Warszawie: 72%)

Uczniowie szkoły Józefosław

W rankingu ogólnopolskim zdobyli średnio:

Język polski 73% punktów (średni wynik w Polsce: 60%, średni wynik w Warszawie: 64%)

Matematyka 93% punktów (średni wynik w Polsce: 57%, średni wynik w Warszawie: 62%)

Język angielski 97% punktów (średni wynik w Polsce: 67%, średni wynik w Warszawie: 72%)