Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Kompetencje kluczowe - edukacja dla przyszłości

 

Kompetencje  kluczowe to   połączenie  wiedzy,  umiejętności  i  postaw koniecznych człowiekowi do samorealizacji, rozwoju osobistego, integracji społecznej oraz zaangażowania obywatelskiego. Należą do nich:

  1. porozumiewanie się w języku ojczystym;
  2. porozumiewanie się w językach obcych;
  3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
  4. kompetencje informatyczne;
  5. umiejętność uczenia się;
  6. kompetencje społeczne i obywatelskie;
  7. inicjatywność i przedsiębiorczość;
  8. świadomość i ekspresja kulturalna.

 

Kompetencje kształtowane są podczas realizacji poszczególnych przedmiotów poprzez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy.

W ich kształtowaniu niezwykle ważnej jest to, JAK uczymy.

Wychodzimy poza wiedzę przedmiotową – pracujemy metodą projektów, zajęć terenowych, promujemy pozaszkolne i interdyscyplinarne formy realizacji podstawy programowej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty uczniów. Nauczyciele nie występują w roli ekspertów, ale doradców, obserwatorów, współuczestników procesu dydaktycznego, a ich głównym celem jest wyposażenie absolwenta nie tylko w wiedzę, ale także konkretne umiejętności, które pomogą mu radzić sobie w nowej rzeczywistości społecznej i gospodarczej.