Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Kompetencje kluczowe

Zapisy - formularz rekrutacyjny

 

Kompetencje kluczowe to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw koniecznych człowiekowi do samorealizacji, rozwoju osobistego, integracji społecznej oraz zaangażowania obywatelskiego. Należą do nich:

  1. porozumiewanie się w języku ojczystym;
  2. porozumiewanie się w językach obcych;
  3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
  4. kompetencje informatyczne;
  5. umiejętność uczenia się;
  6. kompetencje społeczne i obywatelskie;
  7. inicjatywność i przedsiębiorczość;
  8. świadomość i ekspresja kulturalna.