Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Monika Zatorska - twórczyni pierwszej w Polsce "szkoły gardnerowskiej"

 

Szkoły Gaudeamus ściśle współpracują z Panią Moniką Zatorską - autorką programów edukacyjnych opartych o „Teorię inteligencji wielorakich” Howarda Gardnera. Pani Monika przeprowadza szkolenia dla kadry pedagogicznej Szkół Gaudeamus z zakresu wielointeligentnej edukacji oraz prowadzi cykliczne hospitacje zajęć dzieląc się z nauczycielami swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Jesteśmy dumni, że w naszym prekursorskim projekcie wspiera nas wysokiej klasy pedagog i metodyk,  a także dyrektor pierwszej w Polsce „szkoły gardnerowskiej”.

Polecamy lekturę artykułu Olgi Szpunar o Monice Zatorskiej: Stop pruskiej edukacji!

 

Monika Zatorska – ekspert w zakresie edukacji dostosowanej do potrzeb i możliwości dzieci, opartej na teorii Howarda Gardnera. Upowszechnia wśród rodziców i pedagogów w kraju i za granicą stworzoną przez siebie koncepcję wykorzystania teorii inteligencji wielorakich w edukacji.

Autorka i współautorka licznych projektów edukacyjnych, w tym finansowanych przez EFS, książek „Każde dziecko jest zdolne”, „Wielorakie podróże - edukacja dla dziecka”, „Razem z dzieckiem” , programów nauczania „Wielointeligentne odkrywanie świata” (nagrodzony w konkursie MEN w 2012 r.), „Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu” oraz „Drogowskazy wielointeligentnej edukacji”,  a także licznych publikacji metodycznych dla nauczycieli.

Dyrektorka pierwszej w Polsce „szkoły gardnerowskiej”  w Konarach pod Krakowem, którą prowadzi wg autorskiej koncepcji, w odpowiedzi na potrzeby zmian w edukacji polskich dzieci. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.  Współautorka podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej „Nasza szkoła”.

Wspiera te szkoły i przedszkola w Polsce i za granicą, które chcą zapewnić dzieciom najwyższe standardy edukacyjne, zgodne ze światowymi trendami.

Stworzyła własną koncepcję pracy szkoły opartą na wykorzystaniu indywidualnego potencjału i kreatywności dzieci oraz filozofii oceniania kształtującego, a także zapewnieniu środowiska edukacyjnego wspierającego rozwój wszystkich typów inteligencji każdego dziecka.