Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Native speaker

 

Raz w tygodniu lekcje prowadzone są przez native speakera, dla którego język angielski jest językiem ojczystym. Zajęcia te stanowią uzupełnienie zajęć prowadzonych przez lektorów polskich i są zgodne z programem nauczania zintegrowanego dla I etapu edukacyjnego. W trakcie tych zajęć rozwijamy przede wszystkim umiejętność dzieci do realizacji zadań praktycznych w środowisku anglojęzycznym. Zgodnie ze wskazówkami nauczyciela dzieci własnoręcznie wykonują rozmaite prace i projekty oraz uczestniczą w grach i zabawach podczas których w sposób naturalny i spontaniczny komunikują się z lektorem, który nie mówi w języku polskim.

Zajęcia mają na celu:

  • rozwijać u dzieci przede wszystkim umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu w sytuacjach autentycznej komunikacji z osobą anglojęzyczną,

  • budować pewność siebie oraz chęć do spontanicznego porozumienia się w języku  angielskim w każdej wskazanej ku temu sytuacji,

  • zagwarantować dzieciom okazję do poznania oraz nauczenia się poprawnej wymowy w języku angielskim, wraz z ćwiczeniem odpowiedniego akcentu dzięki wspólnym zajęciom z native speakerem,

  • dać dzieciom możliwość pogodzenia przedniej zabawy z walorami dydaktycznymi lekcji, które prowadzi osoba urodzona w kraju anglojęzycznym.