Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

O nas

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus powstała z naturalnej potrzeby zapewnienia naszym przedszkolnym wychowankom kontynuacji edukacji w klasach I - VIII na najwyższym poziomie.

Nasze drzwi otwarte są dla wszystkich, którzy pragną rozwijać się w duchu wspierania inteligencji dominujących oraz wzmacniania tych słabszych.

Dla nas każde dziecko jest zdolne i każde ma wiele talentów - tych widocznych i tych, które pomagamy odkryć. Nauka nie opiera się tylko na obowiązującym programie MEN, ale również na wielu projektach, prezentacjach, rozszerzonych zajęciach językowych, fakultatywnych oraz  indywidualnych autorskich programach.

Szkoły Gaudeamus zapewniają uczniom optymalne warunki poznawcze oraz szybkie przyswajanie wiedzy gwarantujące osiągnięcie sukcesu na miarę własnych możliwości. Są miejscem, gdzie w oparciu o uniwersalne wartości: szacunek, tolerancję, praworządność kształci się ambitnych, empatycznych, świadomych swojej wartości, niezależnych w myśleniu i samodzielnych w działaniu młodych ludzi. Uczymy dzieci, jak się uczyć by nauka sprawiała im radość, dlatego też  myślą przewodnią Szkół Gaudeamus stały się:  RADOŚĆ - NAUKA - PASJA.

Sukces każdego ucznia jest pracą zespołu pedagogów, których dobór jest naszym priorytetem. Zapewniamy indywidualne podejście i pracę według ustalonego popartego obserwacją i konsultacją z rodzicami profilu inteligencji wielorakich ucznia oraz preferowanego przez ucznia stylu uczenia się.

Zapewniamy dzieciom optymalne warunki rozwoju fizycznego: nowoczesna hala sportowa, sala integracji sensorycznej, boisko piłki nożnej, ścieżka zdrowia, doświadczeni instruktorzy.

Na bazie najnowszych technologii IT, w jakie wyposażona jest każda sala lekcyjna, uczniowie w naturalny sposób korzystają z tych narzędzi wzbogacając i urozmaicając swój warsztat pracy.

Radość, jaką promieniują nasi uczniowie na co dzień, jest dla nas siłą napędową w procesie samodoskonalenia, samokształcenia i przekazywania wiedzy.

Wypracowane przez nas metody nauczania wspierają pracę w grupie, ale jednocześnie uczą samodzielnego dochodzenia do rozwiązań.

Współpracę z rodzicami opieramy na cotygodniowym rzetelnym przekazie informacji o realizowanych treściach i zadanej pracy domowej. Inicjujemy spotkania grupowe oraz indywidualne, organizujemy warsztaty i spotkania tematyczne. Dzięki tej współpracy szereg ciekawych imprez, wyjazdów i warsztatów miało już miejsce, a kolejne są planowane. Stanowimy prawdziwie zintegrowane środowisko pasjonatów wiedzy.