Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Opieka specjalistów

 

Oprócz kadry nauczycielskiej w skład zespołu wchodzą:

 • Pedagog – zajmuje się organizacją opieki i pomocy dydaktycznej dla uczniów,
  oraz działa na rzecz szeroko pojętej integracji szkoły z rodziną i środowiskiem lokalnym. Wspiera rodziców i nauczycieli w procesie wychowawczym.
 • Psycholog – przeprowadza obserwacje zmierzające do określenia potencjalnych możliwości ucznia oraz wspierania jego mocnych stron. Organizuje i prowadzi wybrane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców
  i nauczycieli.
 • Doradca metodyczny – nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem wspiera radę pedagogiczną w doborze, adaptacji i tworzeniu programów nauczania. Wspomaga nauczycieli w zakresie planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego. Dzieli się wiedzą i opiniuje działalność pedagogiczną nauczycieli.
 • Logopeda – na początku roku szkolnego przeprowadza badania przesiewowe wszystkich nowych uczniów. Odpowiednio do ich wyników ustala z rodzicami przebieg terapii. Zajęcia logopedyczne mają formę indywidualnych 30-minutowych spotkań.
 • Lekarz – na terenie szkoły uczniowie objęci są bezpłatną opieką medyczną. Lekarz pediatra pełni cotygodniowy profilaktyczny dyżur w szkole. W przypadku zachorowań udziela rodzicom porad i konsultacji.
 • Dietetyk – układa jadłospisy w oparciu o zasady racjonalnego odżywiania uwzględniając sezonowość potraw i normy dietetyczne. Dba o to, aby posiłki były smaczne, prawidłowo przygotowane i estetycznie podane.
 • Pielęgniarka – przeprowadza doraźne kontrole w zakresie higieny oraz podejmuje inne działania w zakresie promocji zdrowia.