Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Organizacja dnia

Zapisy - formularz rekrutacyjny

 

  • Szkoła jest czynna w godzinach 7.00*/7.30 – 18.00
  • Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.00/8.15* i kończą o godzinie 15.00.
  • O przerwach między jednostkami edukacji wczesnoszkolnej decyduje nauczyciel, dostosowując ich częstotliwość i czas trwania do potrzeb uczniów.
  • 15-minutowa przerwa śniadaniowa i podwieczorkowa oraz 20-minutowa przerwa obiadowa przeznaczone są na posiłki przyniesione przez uczniów z domu oraz serwowane w stołówce szkolnej.
  • 25-minutową przerwę rekreacyjną uczniowie spędzają na boisku szkolnym, placu zabaw, w sali gimnastycznej lub na szkolnym korytarzu.
  • W ramach opieki popołudniowej uczniowie mogą korzystać z klubów rozwijających zdolności i zainteresowania, z zajęć swobodnych i rekreacyjnych organizowanych w ramach świetlicy szkolnej oraz dodatkowych zajęć indywidualnych i fakultatywnych.

*Gaudeamus Bemowo

Przykładowy harmonogram dnia klas 1-3

7.00 - 8.00

Opieka świetlicowa

8.00 – 8.45

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna / język angielski / wychowanie fizyczne / Świat muzyki / Spotkania ze sztuką / język hiszpański / religia

8.45 − 9.00

Śniadanie

9.00 – 9.45

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna / język angielski / wychowanie fizyczne / Świat muzyki / Spotkania ze sztuką / język hiszpański / religia

9.55 – 10.40

10.50 – 11.35

11.45 – 12.30

12.30 – 12.50

Obiad

12.50 – 13.15

Przerwa rekreacyjna

13.15 – 14.00

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna / język angielski / wychowanie fizyczne / Świat muzyki / Spotkania ze sztuką / język hiszpański / religia

14.10 – 14.55

14.55 – 15.10

Podwieczorek

15.10 – 18.00

Opieka świetlicowa / kluby rozwijające zdolności
i zainteresowania uczniów / etyka

Indywidualne zajęcia
z pedagogiem i psychologiem / reedukacja /

terapie

Zajęcia

fakultatywne