Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Program "Pozytywna klasa"

 

Pragniemy  naszym uczniom  stworzyć najlepsze warunki do osiągania sukcesów edukacyjnych i osobistych.

Szkoły Gaudeamus korzystając z doświadczeń sześćdziesięciu  szkół  podstawowych w Stanach Zjednoczonych oraz opierając się na rezultatach badań psychologów (dr Martin Seligman, dr Chris Peterson, dr Angela Duckworth) postanowiły wdrożyć program „POZYTYWNA KLASA”.

Program polega na wzmacnianiu w uczniach tych cech charakteru, które wyrobią chęć działania, pozytywne nastawienie do świata oraz rozumienie, jak ważne jest wyznaczanie sobie celów i konsekwentne do nich dążenie w drodze do sukcesów edukacyjnych i osobistych.

Nasza uwaga skupia się zatem wokół siedmiu cech, które nauczyciele wzmacniają poprzez odpowiednio dobrane techniki, konstruktywną rozmową z uczniem, komentarzem, własną postawą. Są to:

  • wytrwałość
  • zapał
  • samokontrola
  • optymizm
  • wdzięczność 
  • inteligencja społeczna
  • ciekawość

Program “Pozytywna klasa” to wspólne działania pedagogów, którzy troszczą się o to, aby uczniowie każdego dnia wracali do domu z pozytywnymi odczuciami i myślami związanymi z nauką w szkole.