Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Projekty i wydarzenia w języku angielskim

 

Nadrzędnym celem nauki języka angielskiego w Szkołach Gaudeamus jest swobodne i poprawne komunikowanie się na co dzień. Projekty przygotowywane przez lektorów języka angielskiego rozwijają w uczniach chęć komunikowania się w tym języku zaspokajając jednocześnie aspekt poznawczy. Porozumiewanie się podczas pracy nad projektem wyłącznie w j. angielskim wymusza czynne uczestnictwo, a tym samym szybszą naukę. Dzieci słysząc siebie znacznie szybciej nabywają umiejętności językowych.

Szkolne wydarzenia, w które język angielski jest wplatany naturalnie, sprzyjają prezentacji zdobytych umiejętności oraz ośmielają w używaniu tego języka wobec szerszej widowni. Sposobnością do prezentacji angielskiego są następujące wydarzenia: pasowanie na ucznia, przedstawienie bożonarodzeniowe, prezentacje multimedialne, warsztaty naukowe, przedstawienie końcoworoczne, konkursy wewnątrzszkolne i pozaszkolne.