Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Projekty edukacyjne

 

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej już od pierwszej klasy uczą się metodą projektu. Ma on dostarczać nowej wiedzy, uczyć różnych sposobów jej wykorzystania, rozwijać umiejętności, a także wpływać na emocjonalne relacje jednostki z otoczeniem. Ważną cechą tego przedsięwzięcia jest też interdyscyplinarność.


Realizacja projektu uczy rozwiązywania autentycznych problemów oraz koncentruje się na kwestiach budzących zainteresowanie uczniów. Ramy merytoryczne projektu zostają nakreślone przez nauczyciela. Przygotowuje on listę zagadnień; określa, jakie umiejętności uczniowie powinni zdobywać i rozwijać; Ponadto samodzielnie decydują oni o sposobach realizacji określonego tematu, formułują problem, interpretują go, analizują i rozwiązują.


Projekty edukacyjne pozwalają młodym ludziom na rozwianie umiejętność odszukiwania potrzebnych informacji, a następnie wykorzystywania ich w różnych sytuacjach.


Istnieją dwie formy realizacji projektu:

  • indywidualna – uczeń realizuje projekt samodzielnie i jest w pełni odpowiedzialny za rezultat przedsięwzięcia;
  • grupowa – w projekcie uczestniczy zespół uczniów.