Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Świetlica

 
  • Świetlica szkolna działa w godzinach 7.30 – 18.00 w oparciu
    o program nawiązujący do szkolnego programu wychowawczego.
  • Organizacja zajęć w świetlicy umożliwia dzieciom rozwijanie zainteresowań oraz wspiera uczniów w odkrywaniu talentów.
  • Rodzice deklarują pisemnie (Karta Zgłoszenia) chęć korzystania przez dziecko z opieki świetlicowej.
  • Regulamin i program opiekuńczo – wychowawczy świetlicy jest dostępny dla rodziców w świetlicy.