Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Zadzwoń do nas! 733-363-303

Kadra pedagogiczna

 
 
wychowawca klasy Ia

Pani Aleksandra
wychowawca klasy IIb

Pani Ewelina
wychowawca klasy Ib
wychowawca klasy IIa

Pani Ula
nauczyciel języka angielskiego

wychowawca klasy IIIc
wychowawca klasy VIa i
nauczyciel terapeuta 
 
wychowawca klasy IIIb

Pan Bartosz
pedagog specjalny

wychowawca klasy VIIa i
nauczyciel terapeuta
nauczyciel plastyki

Pani Aleksandra
wychowawca klasy VIIb
nauczyciel języka polskiego

 

Pan Robert
wychowawca klasy VIIc
nauczyciel wychowania fizycznego

Pan Marcin
wychowawca klasy IVb
nauczyciel języka angielskiego

Pan Łukasz
nauczyciel edukacji dla
bezpieczeństwa

nauczyciel języka polskiego
nauczyciel geografii i przyrody
wychowawca klasy IVa
wicedyrektor szkoły
wychowawca w klasy VIc
nauczyciel matematyki 

Pani Joanna
nauczyciel matematyki

Pani Marika
nauczyciel muzyki

Pani Basia
pedagog specjalny

Pan Sławomir
nauczyciel chemii

Pani Karolina
nauczyciel języka angielskiego 

Pani Jolanta
nauczyciel języka angielskiego

Pani Dagmara
nauczyciel języka angielskiego

Pani Monika
nauczyciel fizyki

Miss Joy
Native Speaker
wychowawca klasy Va
nauczyciel języka polskiego
Pan Jacek
nauczyciel informatyki
i zajęć komputerowych
Pani Małgorzata
nauczyciel techniki
i zajęć komputerowych
 

Ksiądz Andrzej
nauczyciel religii

wychowawca klasy VIIIa 
nauczyciel etyki i filozofii
pedagog szkolny
nauczyciel wychowania fizycznego
Pani Agnieszka
nauczyciel wychowania fizycznego
 
Pani Kinga
wychowawca klasy VIb
kierownik świetlicy
 
Pani Iwona
nauczyciel świetlicy
 
wychowawca klasy IIIa
Pani Dominika 
nauczyciel świetlicy
 
Pani Paulina
nauczyciel geografii
 

Pan Dawid
nauczyciel matematyki

pedagog specjalny
nauczyciel języka hiszpańskiego
nauczyciel języka hiszpańskiego

Pan Albert
wychowawca klasy Vb
nauczyciel historii

Pani Magdalena
wychowawca klasy IVc
nauczyciel biologii i przyrody
 

Pan Adam
nauczyciel szachów i etyki
Pani Anna
nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel języka angielskiego

Pan Dawid
nauczyciel języka angielskiego