Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Zadzwoń do nas! 666 079 305

Spotkania z rodzicami

 

Komunikacja i współpraca z rodzicami uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Gaudeamus

 

1. Zebrania organizacyjne:

 • Organizacja roku szkolnego - ostatni tydzień sierpnia / pierwszy tydzień września.


2. Wywiadówki z wychowawcą:

 • Omówienie osiągnięć szkolnych uczniów - listopad.
 • Semestralne omówienie osiągnięć szkolnych uczniów - luty.
 • Podsumowanie wyników rocznej pracy dydaktyczno-wychowawczej - maj.


3. Rozmowy indywidualne z nauczycielami i specjalistami:

 • Omówienie postępów edukacyjnych i strategii wychowawczej – stałe comiesięczne dyżury nauczycieli wg rocznego harmonogramu.
 • Spotkania ze specjalistami (psychologiem, pedagogiem) – dyżur
 • wg harmonogramu raz w miesiącu.
 • Spotkania trójstronne uczeń – nauczyciel – rodzic na prośbę nauczyciela.


4. Spotkania indywidualne z dyrektorem szkoły:

 • Termin spotkania z dyrektorem ustalany jest wcześniej telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio.


5. Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do środy w godz. 8.00-16.00.i w czwartki od 10.00 do 18.00.

 • W sekretariacie rodzic / prawny opiekun może uzyskać informacje na temat wszelkich spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.


6. Kontakty korespondencyjne poprzez e-mail:

 • W klasach I-III cotygodniowe Kalendaria z życia klasy i świetlicy szkolnej.
 • List gratulacyjny - w uzasadnionych przypadkach.
 • Bieżące informacje dotyczące organizacji szkoły i klasy.


7. Dzienniczek ucznia (w klasach I-III) - bieżąca komunikacja pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem a nauczycielem.

8. E – dziennik.

9. Tablica sławy - specjalna tablica ogłoszeń, na której uczniowie umieszczają informacje o własnych umiejętnościach napawających ich dumą oraz przyjmują pisemne gratulacje od innych.

10. Lekcje otwarte – prezentacja metod i form nauczania oraz postępów edukacyjnych uczniów wg rocznego harmonogramu.

11. Dzień informacji dla rodziców/prawnych opiekunów - spotkanie przygotowane i prowadzone przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela przy użyciu form multimedialnych wg harmonogramu.

12. Spotkania okolicznościowe - wynikające z realizowanych uroczystości klasowych i szkolnych wg harmonogramu imprez na dany rok szkolny.

13. Spotkania integracyjne.

14. Uniwersytet dla rodziców - spotkania warsztatowe z ekspertami (pedagogiem, psychologiem, lekarzem, dietetykiem, logopedą itp.)