Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Zadzwoń do nas! 666 079 305

Szkolny Klub Sportowy

 

Program „Szkolnego klubu sportowego” ma na celu podnoszenie sprawności fizycznej dzieci z najmłodszej grupy szkolnej klas I – III oraz  przygotowanie ich do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, a przede wszystkim uczestnictwa w sporcie. Z uwagi na wiek i związaną z nim konieczność odpowiedniego rozwoju psychofizycznego uczniów, zajęcia realizowane są przede wszystkim w formie zabaw i gier ruchowych, które uwzględniają usprawnianie typowych nawyków ruchowych. Program przewiduje czynne uczestnictwo uczniów w dyscyplinach sportowych, takich jak na przykład: mini piłka nożna, mini koszykówka, mini piłka ręczna, unihokej czy lekkoatletyka. 
 

Priorytetowym celem instruktorów, którzy prowadzą zajęcia jest kształtowanie postaw w edukacji poprzez sport. To przede wszystkim podnoszenie sprawności ogólnej, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości uczniów, oswajanie z wartościami takimi jak odpowiedzialność, samodzielność bądź samodyscyplina. To wreszcie wszechstronny rozwój zainteresowań każdego ucznia na etapie wczesnoszkolnym.

 

„Szkolny Klub Sportowy” to inicjatywa, która propaguje ruch i sport wśród najmłodszych uwzględniając zdrową rywalizację sportową. Obejmuje swoim działaniem także przygotowania do późniejszego uczestnictwa w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Co istotne, łączy sport z rozwojem społecznym (to między innymi integracja uczniów, nauczycieli i rodziców, zdrowe zasady współzawodnictwa, kultura aktywnego dopingu).
 

Instruktor wychowania fizycznego realizuje opracowany program w ramach zajęć pozalekcyjnych. W miłej i radosnej atmosferze dzieci nabywają ogólną sprawność ruchową, kształtują sprawność specjalną dla określonej dyscypliny sportowej, poznają zasady gier sportowych, uczą się współdziałania w ramach drużyny i rywalizacji w duchu zasady fair play. Poprzez działania wychowawcze dzieci kształtują swoją osobowość, nawyk systematyczności oraz społeczne zaangażowanie, rozwijają zainteresowania.


Realizowany program „Szkolny klub sportowy” jest doskonałą okazją do zaszczepienia w najmłodszych sportowego bakcyla, zgodnie z którym propagowane są wzorce aktywnego spędzania czasu wolnego. Chcemy, by nasi uczniowie wyrośli na ludzi aktywnych, wysportowanych i zdrowych. Wierzymy, że takie inicjatywy wychowają właśnie takie pokolenia.