Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Zadzwoń do nas! 690 999 126

Edukacja wczesnoszkolna

 

  • Edukacja wczesnoszkolna to kształtowanie kompetencji oraz nabywanie umiejętności w zakresie edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej, plastycznej, muzycznej, komputerowej oraz języka nowożytnego.
  • Lekcje obejmujące edukację polonistyczną, społeczną, matematyczną, przyrodniczą, techniczną, komputerową prowadzone są przez jednego nauczyciela pełniącego równolegle funkcję wychowawcy klasy.
  • Edukacja muzyczna i plastyczna realizowana jest na bazie programów autorskich przez nauczycieli specjalistów. W przypadku klas ogólnych dotyczy to także zajęć komputerowych.
  • Wychowanie fizyczne prowadzone jest dwa razy w tygodniu przez nauczyciela wychowawcę, raz w tygodniu przez nauczyciela specjalistę.
  • Raz w tygodniu  podczas obowiązkowej lekcji gry w szachy uczniowie doskonalą umiejętność logicznego myślenia, pokonywania napotkanych trudności oraz szacunku do przeciwnika. 
  • Religia i etyka z filozofią to przedmioty nieobowiązkowe, w których uczniowie biorą udział na podstawie deklaracji.
  • Od września 2019 nauka języków obcych będzie wyglądała następująco:

Klasy ogólne

      -  język angielski - 8 jednostek tygodniowo realizowanych przez anglistów i native speaker’a
      -  język hiszpański - 2 jednostki tygodniowo realizowane przez iberystę.

          Klasy dwujęzyczne

      -  język angielski - 10 jednostek tygodniowo realizowanych przez anglistów i native speaker’a oraz 8 jednostek edukacji wczesnoszkolnej prowadzonych częściowo poprzez j. angielski,
      -  język hiszpański - 2 jednostki tygodniowo realizowane przez iberystę.