Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Zadzwoń do nas! 690 999 126

Harmonogram działań

Działania/akcje Opis działania/formy realizacji Termin
Projekt czytelniczy Celem projektu czytelniczego jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów, a także wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego  
oraz kształtowanie postaw dziecka.
 1. Każdy uczeń wyznacza sobie liczbę dowolnie wybranych książek, które przeczyta w ciągu roku szkolnego (minimalna liczba to sześć utworów).
 2. Według harmonogramu ustalonego przez koordynatora projektu – GDM17b, każdy uczestnik prezentuje na forum przeczytaną przez siebie książkę.
 3. Prezentacje odbywać się będą w każdym pionie klasowym tego samego dnia. Godziny prezentacji wyznaczają wychowawcy klas.
 4. Formą prezentacji przeczytanej książki może być:
  • prezentacja multimedialna,
  • komiks,
  • praca plastyczna,
  • praca muzyczna,
  • scenka dramowa, pantonima,
  • wypowiedź ustna,
  • inna forma niż w punktach a.-f. zgłoszona wcześniej do wychowawcy lub koordynatora projektu.
 5. Scenki dramowe, pantonimy, wypowiedzi ustne i inne formy, które się są w wersji papierowej muszą być nagrane przez wychowawcę klasy i przekazane koordynatorowi projektu.
 6. Za całoroczny udział w projekcie uczniowie otrzymują ocenę z języka polskiego. Jest on także brany pod uwagę przy wystawianiu oceny zachowania.
cały rok
Wyjścia klasowe
 1. Wyjazd do Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży  zajęcia „Loża Książkożerców”.
 2. Wyjazd do MediaTeki START – META.
 3. "Opowieści o rzeczach powszednich - design dla dzieci" – warsztaty w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży.
cały rok
Uroczystości/imprezy
 1. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
 2. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
 3. Jak nie czytam jak czytam
II/2020
V/2020
VI/2020