Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Zadzwoń do nas! 690 999 126

Informacja o programie

 

Jak wygląda praca w programie?

Zmiany warto planować i wprowadzać zespołowo. Dlatego w Szkole z Klasą 2.0 tworzymy przynajmniej czteroosobowe Zespoły. Tworząc je warto pamiętać o uczniach i innych pracownikach szkoły.

Pracę w programie podzieliliśmy na cztery etapy. W ramach każdego z nich Zespół ma do wykonania konkretne zadania. Nad ich realizacją czuwa koordynator.

 

Etap I

Pierwszym zadaniem Zespołu jest przeanalizowanie, czym szkoła dysponuje, a czego w niej brakuje. Warto wziąć pod uwagę zarówno sprzęt i infrastrukturę, jak i ludzi oraz ich potencjał. Na tej podstawie Zespół wstępnie wybiera  – spośród 10 przygotowanych przez nas – główny obszar działania na ten rok szkolny:

  1. Równe szanse
  2. Pasja do nauki
  3. Wiedza użyteczna
  4. Samodzielność
  5. Ocenianie i docenianie
  6. Obywatelstwo
  7. Bezpieczeństwo i zaufanie
  8. Dobre relacje
  9. Solidarność
  10. Otwartość

 

Etap II

Zespół zdefiniował wstępnie obszar działania – czas zapytać jakie są dotyczące tego obszaru oczekiwania i potrzeby członków szkolnej społeczności. Zadaniem Zespołu jest zaplanowanie od kogo i w jaki sposób należy zdobyć informacje. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie badań, analiza wyników i wyciągnięcie wniosków, a następnie zdefiniowanie konkretnego celu dla szkoły na rok szkolny.

 

Etap III

Trzeci etap to czas na planowanie tego, jak szkoła będzie realizować cel. Zespół powinien wziąć pod uwagę zarówno relacje panujące w szkole, jak i przestrzeń fizyczną oraz zaplecze technologiczne. Pracę warto zacząć od przeanalizowania tego co już udało się szkole zrobić, a co dotyczy zdefiniowanego przez Zespół celu. Kolejnym zadaniem Zespołu jest stworzenie planu i harmonogramu prac. Warto pomyśleć o tym, aby w realizację działań zaangażować również uczniów i innych przedstawicieli szkolnej społeczności. Ostatnim elementem w tym etapie jest wyznaczenie wskaźników sukcesu i zaplanowanie ewaluacji bieżącej i końcowej działań.

 

Etap IV

Działania w szkole warto dostosowywać do potrzeb i oczekiwań tych, dla których zostały przygotowane. Zadaniem Zespołu jest czuwanie nad tym, aby wnioski z bieżącej ewaluacji były punktem wyjścia do udoskonalania wprowadzonych rozwiązań. Ostatnim krokiem, po zakończeniu pracy będzie przeprowadzenie ewaluacji podsumowującej projekt, zebranie wniosków i rekomendacji, a następnie przygotowanie planu na to jak ulepszyć, utrzymać i/lub rozwijać to, co udało się wypracować.

 

Zasady programu

Szkoła z Klasą 2.0 edycja 2017/2018 trwa cały rok szkolny – od września do końca sierpnia. W programie bierze udział Zespół złożony przynajmniej z czterech osób: dyrektora (lub wicedyrektora), koordynatora (wybranego spośród nauczycieli) i dwóch nauczycieli lub nauczyciela i innego pracownika szkoły (pedagoga, psychologa, bibliotekarza, etc.). Cztery osoby to wymagane minimum, ale zespoły mogą być większe.

Wszyscy członkowie Zespołu (w tym uczniowie, jeśli stanowią jego część) aktywnie uczestniczą w programie.

Przez cały rok szkolny Zespół, za pośrednictwem platformy internetowej, będzie wspierany przez moderatora. Moderator będzie zamieszczał informacje zwrotne do opisów koordynatora i udzielał wskazówek dotyczących realizacji programu.

Dodatkowo każda szkoła zobowiązuje się do oddelegowania jednej osoby (najlepiej koordynatora) do udziału w jednym Lokalnym Spotkaniu Warsztatowym Szkoły z Klasą 2.0. Spotkania odbędą się w różnych miastach na terenie całej Polski. Podczas Spotkań przybliżymy uczestnikom procesdesign thinking oraz przeprowadzimy ich przez wszystkie etapy tegorocznej edycji. Dla pozostałych członków Zespołu, którzy nie będą uczestniczyć w Spotkaniach przewidzimy cztery webinary (po jednym przed końcem każdego z etapów programu).

 

Źródło: Platforma Szkoły z Klasą 2.0