Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Zadzwoń do nas! 690 999 126

Kodeks Świetliczaków

 

 1. Używamy form grzecznościowych takich jak: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
 2. Czas w świetlicy staramy się wykorzystywać na kreatywną zabawę, naukę, odpoczynek.
 3. W świetlicy każdy ma prawo w sposób kulturalny i nieobrażający nikogo przedstawić swoje zdanie.
 4. Słuchamy się nawzajem.
 5. Staramy się integrować z uczniami z innych klas, zapraszamy ich do zabawy.
 6. Pomagamy sobie nawzajem.
 7. Zgłaszamy nauczycielom wszelkie problemy i zjawiska, które nas niepokoją lub stwarzają zagrożenie.
 8. Przed wejściem do świetlicy plecaki pozostawiamy w wyznaczonym miejscu.
 9. Salę opuszczamy tylko za zgodą nauczyciela.
 10. Staramy się spełniać prośby  nauczyciela.
 11. Podczas „Odrabianek” oraz zajęć zorganizowanych zachowujemy się tak, aby nie przeszkadzać innym.
 12. Wywiązujemy się ze swojego zadeklarowanego uczestnictwa w kołach i klubach świetlicowych.
 13. Wszyscy razem dbamy o estetyczny wygląd sali - po skończonych zajęciach, zabawie odkładamy gry i zabawki na miejsce.
 14. W świetlicy nie korzystamy z telefonów komórkowych.
 15. Przed wyjściem ze świetlicy do domu, na zajęcia lub konsultacje żegnamy sięz nauczycielem.