Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Zadzwoń do nas! 690 999 126

O świetlicy

 

 

 

 

Zajęcia w naszej świetlicy mają przede wszystkim rozwijać talenty i pasje uczniów oraz wspierać wszechstronny rozwój osobowości, a nasz program nawiązuje do teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.


W ramach zajęć świetlicowych naszym uczniom proponujemy m.in.:

  • kluby prowadzone przez nauczycieli świetlicy
  • koła zainteresowań prowadzone przez nauczycieli przedmiotowych

Poza tym proponujemy też inne formy spędzania czasu wolnego, np. gry i zabawy ruchowe, konkursy plastyczne, czytanie książek, gry planszowe oraz wiele innych.

Pracując według autorskich planów pracy dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci. Kształtujemy u uczniów umiejętność spostrzegania, szybkiego zapamiętywania i uczenia się. Rozwijamy wyobraźnię przestrzenną i pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, doskonalimy umiejętność pracy zespołowej.

W trakcie prowadzonych zajęć dbamy, aby dziecko miało możliwość nabywania nowych umiejętności i mogło rozwijać każdą sferę swojej osobowości. Uczniowie mają możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań oraz aktywnego zdobywania wiedzy. Podczas zajęć plastycznych i technicznych rozwijamy wyobraźnię, inwencję twórczą i sprawność manualną. Wykorzystując nowoczesne technologie w sposób atrakcyjny dla dzieci doskonalimy umiejętności językowe i matematyczne. Chętni uczniowie codziennie pod okiem nauczyciela mogą odrabiać zadania domowe, a także doskonalić umiejętności z zakresu czytania, liczenia i pisania.

 

 

Zajęcia w naszej świetlicy mają przede wszystkim rozwijać talenty i pasje uczniów oraz wspierać wszechstronny rozwój osobowości, a nasz program nawiązuje do teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.


W ramach zajęć świetlicowych naszym uczniom proponujemy m.in.:

  • kluby prowadzone przez nauczycieli świetlicy
  • koła zainteresowań prowadzone przez nauczycieli przedmiotowych

Poza tym proponujemy też inne formy spędzania czasu wolnego, np. gry i zabawy ruchowe, konkursy plastyczne, czytanie książek, gry planszowe oraz wiele innych.

Pracując według autorskich planów pracy dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci. Kształtujemy u uczniów umiejętność spostrzegania, szybkiego zapamiętywania i uczenia się. Rozwijamy wyobraźnię przestrzenną i pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, doskonalimy umiejętność pracy zespołowej.

W trakcie prowadzonych zajęć dbamy, aby dziecko miało możliwość nabywania nowych umiejętności i mogło rozwijać każdą sferę swojej osobowości. Uczniowie mają możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań oraz aktywnego zdobywania wiedzy. Podczas zajęć plastycznych i technicznych rozwijamy wyobraźnię, inwencję twórczą i sprawność manualną. Wykorzystując nowoczesne technologie w sposób atrakcyjny dla dzieci doskonalimy umiejętności językowe i matematyczne. Chętni uczniowie codziennie pod okiem nauczyciela mogą odrabiać zadania domowe, a także doskonalić umiejętności z zakresu czytania, liczenia i pisania.