Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Zadzwoń do nas! 690 999 126

Spotkania z rodzicami

 

Komunikacja i współpraca z rodzicami uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Gaudeamus

 

1. Zebrania organizacyjne:

  • Organizacja roku szkolnego.

2. Wywiadówki z wychowawcą:

  • Omówienie osiągnięć szkolnych uczniów.
  • Semestralne omówienie osiągnięć szkolnych uczniów.
  • Podsumowanie wyników rocznej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Rozmowy indywidualne z nauczycielami i specjalistami:

  • Omówienie postępów edukacyjnych i strategii wychowawczej – stałe comiesięczne dyżury nauczycieli wg rocznego harmonogramu.
  • Spotkania ze specjalistami (psychologiem, pedagogiem) – dyżur, wg harmonogramu raz w miesiącu.
  • Spotkania trójstronne uczeń – nauczyciel – rodzic na prośbę nauczyciela.

4. Spotkania indywidualne z dyrektorem szkoły:

  • Termin spotkania z dyrektorem ustalany jest wcześniej telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio.

5. Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

  • W sekretariacie rodzic / prawny opiekun może uzyskać informacje na temat wszelkich spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

6. Kontakty korespondencyjne poprzez e-mail:

  • Bieżące informacje dotyczące organizacji szkoły i klasy.

7. E – dziennik 

8. Tablica sławy - specjalna tablica ogłoszeń, na której uczniowie umieszczają informacje o własnych umiejętnościach napawających ich dumą oraz przyjmują pisemne gratulacje od innych.

9. Dzień informacji dla rodziców/prawnych opiekunów - spotkanie przygotowane i prowadzone przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela przy użyciu form multimedialnych wg harmonogramu.

10. Spotkania okolicznościowe - wynikające z realizowanych uroczystości klasowych i szkolnych wg harmonogramu imprez na dany rok szkolny.

11. Spotkania integracyjne.

12. Uniwersytet dla rodziców - spotkania warsztatowe z ekspertami (pedagogiem, psychologiem, lekarzem, dietetykiem, logopedą itp.)