Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Tablica sławy

 

Specjalna tablica ogłoszeń, na której uczniowie wywieszają informacje o własnych sukcesach oraz mają możliwość składania gratulacji koleżankom i kolegom. Istotne jest, że dzieci samodzielnie dokonują wyboru umiejętności, którą chcą się pochwalić. Od nich zależy również sposób jej prezentacji: hasło, zdjęcie, rysunek, wiersz itp. Uczniowie, wspierani przez nauczycieli, mają możliwość dokonania adekwatnej samooceny własnych działań oraz oceny działań rówieśników.

Adekwatna samoocena przyczynia się do budowania wiary w siebie i własne możliwości i zdolności.
Uczeń znający swoje mocne strony

  • dostosowuje aspiracje do własnych możliwości,
  • potrafi przyjmować pochwały i krytykę na swój temat,
  • jest gotowy do rozwijania swoich zainteresowań i talentów oraz do poszerzania wiedzy,
  • wykazuje się otwartością w kontaktach z rówieśnikami oraz zrozumieniem dla ich potrzeb;
  • potrafi korygować swoje błędy i niepożądane zachowania pod wpływem konstruktywnej krytyki,
  • niepowodzenia traktuje jako źródła informacji o sobie i skuteczności własnego działania, nie generalizując ich i nie przenosząc z jednej dziedziny na drugą,
  • w sytuacjach stresowych podejmuje strategię działania, koncentruje się na problemie i szuka jego rozwiązania.


W wieku szkolnym ogromną rolę w rozwoju społecznym odgrywa grupa rówieśnicza. Tablica sławy pozwala dzieciom odczuć, jak istotna jest ich rola w środowisku klasowym i szkolnym.