Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Wspomaganie rozwoju

 

 

Klasy o profilu terapeutyczno-integracyjnym w naszych placówkach uznają i odpowiadają na najbardziej zróżnicowane potrzeby uczniów, przyjmując różne style, tempo pracy oraz dostrzegając indywidualne potrzeby dziecka.
Właściwy program nauczania oraz organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej pozytywnie wpływa na rozwój uczniów.
Wielokierunkowa stymulacja rozwoju wspierana przez różnorodne zajęcia oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogów i terapeutów zapewnia skuteczność kształcenia.

  • zajęcia rewalidacyjne
  • zajęcia rehabilitacyjne
  • terapia zajęciowa
  • terapia pedagogiczna
  • terapia ręki
  • terapia metodą Sherborne
  • muzykoterapię
  • zajęcia relaksacyjne