Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Wycieczki i zajęcia w plenerze

 

Wycieczki sprzyjają rozwijaniu inteligencji wielorakich, rozbudzają zainteresowania, zachęcają uczniów do aktywności poznawczej, wyzwalają chęć do badań i eksperymentów. Stają się „oknem na świat”. Dzięki niezwykłości spotykanych sytuacji i towarzyszącym im emocjom oraz pierwszym doświadczeniom
i obserwacjom − wycieczki w sposób niezwykle skuteczny i przystępny stają się najbogatszym i bardzo lubianym przez uczniów źródłem wiedzy .

 

Dużym walorem zajęć plenerowych jest kontakt z przyrodą, bezpośrednie zetknięcie się ze zjawiskami przyrodniczymi w warunkach naturalnych oraz możliwość poznania najbliższego środowiska i zrozumienia zachodzących w nim związków i zależności. Uczniowie uczestniczący w zajęciach plenerowych aktywnie poszerzają swoje  kompetencje  dzięki  możliwości konfrontacji własnej wiedzy z tym, co uda im się zaobserwować.

 

Lekcje muzealne, piesze wyprawy, gry terenowe, spacery, zajęcia przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne zacieśniają więzi koleżeńskie oraz uczą współdziałania w zespole w atmosferze radości.