Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Zadajemy z sensem

Zapisy - formularz rekrutacyjny

 

Zostawiamy przestrzeń do samorozwoju

Jesteśmy świadomi, że gromadzenie wiedzy to nie to samo, co rozwój, a wiedza i umiejętności szkolne są jednym
z wielu obszarów życia i rozwoju uczniów.  Dlatego staramy się pozostawić im przestrzeń do rozwoju osobistego, samoświadomości, relacji społecznych, rozwijania talentów i pasji.

 • Uczniowie, których rodzice zadeklarowali chęć odrabiania przez dziecko pracy domowej w szkole, mają taką możliwość podczas „Odrabianek” organizowanych w ramach świetlicy szkolnej.
 • Planując pracę domową, nauczyciele biorą pod uwagę czas, jaki uczeń będzie musiał poświęcić na jej realizację.
 • W związku z tym, że czas wykonania zadań domowych zależy od indywidualnych możliwości
  i predyspozycji uczniów, mogą oni otrzymywać zadania zróżnicowane w danej klasie lub zadania do wyboru.
 •  Do każdej pracy domowej nauczyciele podają w formie ustnej lub pisemnej NaCoBeZU, czyli kryteria oceny pracy ucznia świadczące o tym, że praca domowa została wykonana dobrze.
 • Wszystkie prace domowe podlegają ocenie rozwojowej (informacja zwrotna).
 • Sprawdzane są z zastosowaniem metody „zielonego ołówka” polegającej na koncentracji i wyróżnieniu najdoskonalszych elementów – w zeszycie ucznia nauczyciele zaznaczają zielonym kolorem to, co zostało zrobione dobrze.
 • W przypadku braku odrobionej pracy domowej nauczyciel wpisuje informację o jej braku
  i wyznaczonym czasie na nadrobienie zaległości.