Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Zadajemy z sensem

Zapisy - formularz rekrutacyjny

 

Zostawiamy przestrzeń do samorozwoju

Jesteśmy świadomi, że gromadzenie wiedzy to nie to samo, co rozwój, a wiedza i umiejętności szkolne są jednym z wielu obszarów życia i rozwoju uczniów.  Dlatego staramy się pozostawić im przestrzeń do rozwoju osobistego, samoświadomości, relacji społecznych, rozwijania talentów i pasji.

Nasi nauczyciele:

  • różnicują zadania w zależności od potrzeb,
  • wiedzą, że nie wszyscy uczniowie muszą otrzymać zadanie domowe,
  • przygotowują prace dla chętnych uczniów, dając im tym samym możliwość samodzielnej decyzji o jej wykonaniu,
  • nie zadają prac domowych z przyzwyczajenia,
  • nie zadają materiału, który nie był realizowany na lekcjach – wiedzą, że praca domowa powinna ćwiczyć umiejętności zdobyte w czasie zajęć.

 

W przypadku braku odrobionej pracy domowej uczniowie otrzymują od nauczyciela wpis do zeszytu przedmiotowego informujący o jej braku i wyznaczony czas na nadrobienie zaległości. Kolejne niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje wpisem do dziennika elektronicznego. Nie stawiamy ocen niedostatecznych, ale systematyczność w odrabiania prac domowych jest jednym z kryteriów branych pod uwagę podczas ustalania śródrocznej i rocznej  oceny ucznia z zachowania.