Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Zajęcia fakultatywne

 

Bogata oferta zajęć fakultatywnych pozwala na rozwijanie indywidualnych predyspozycji i talentów każdego ucznia. Zajęcia fakultatywne są dodatkowo płatne. W pierwszej połowie września szkoła nieodpłatnie daje dzieciom możliwość wzięcia udziału w zajęciach pilotażowych. Kadra pedagogiczna i instruktorzy służą radą w zakresie wyboru aktywności zgodnej z profilem dominującej inteligencji oraz uzdolnieniami uczniów.

  • Uczniowie mogą korzystać z zajęć dodatkowych fakultatywnych po złożeniu przez rodziców pisemnej deklaracji.
  • Deklaracje podpisywane są na każdy semestr.
  • W miesiącu, w którym przypadają ferie zimowe (2 tygodnie), opłata za wybrany pakiet wynosi połowę stawki miesięcznej.
  • Uruchomienie każdych zajęć dodatkowych następuje w momencie utworzenia się grupy minimum 6-osobowej.

 

Zajęcia dodatkowe odbywające się na terenie szkoły:

Rodzaj zajęć:

Podwieczorek z językiem angielskim
Wschodnie sztuki walki
Kurs tańca
Szachy i inne gry logiczne
Szkolny Klub Sportowy
Robotyka
Lego Fun
Pianino - zajęcia indywidualne
Skrzypce - zajęcia indywidualne
Zabawy z piosenką - zajęcia indywidualne
Dydaktyczne gry strategiczne
Scena młodego aktora

 

Sobotnie zajęcia sportowe odbywające się poza terenem szkoły:

Zajęcia odbywają się w soboty, na pływalniach, salach gimnastycznych na terenie Warszawy

Rodzaj zajęć:
Nauka i doskonalenie pływania
Piłka nożna
Tenis ziemny

 

Szczegółowy opis zajęć dostępny jest na stronach placówek Gaudeamus Bemowo i Gaudeamus Józefosław