Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Zasady organizacji

 

Rok szkolny
 • Rok szkolny składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego.
 • Szkoła Podstawowa Gaudeamus pracuje w oparciu o kalendarz szkolny opublikowany przez MEN.
 • Szkoła jest czynna w godzinach 7.00/7.30* – 18.00.
 • Przed lekcjami oraz po ich zakończeniu uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych.

 

Dzień szkolny
 • Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.00/8.30 (w zależności od placówki i etapu edukacji).
 • Plany lekcji oraz wszelkie informacje związane z organizacją pracy szkoły znajdują się w strefie rodzica oraz na tablicach informacyjnych.

 

Świetlica szkolna
 • Godziny pracy świetlicy szkolnej: 7.00/7.30* - 8.00/8.30 oraz 15.00 - 18.00.
 • Świetlica działa w oparciu o program nawiązujący do szkolnego programu wychowawczego.
 • W ramach świetlicy organizowane są kluby dla klas 1-3 i koła przedmiotowe dla klas 4-8.
 • Organizacja zajęć umożliwia dzieciom rozwijanie zainteresowań oraz wspiera uczniów w odkrywaniu talentów.
 • Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych jest wypełnienie
  przez rodzica karty zgłoszenia oraz akceptacja regulaminu świetlicy szkolnej.

 

Liczebność klas
 • Nasze klasy liczą maksymalnie 18 dzieci, dzięki czemu nauczyciele mogą dobrze poznać uczniów, zapewnić im indywidualne podejście oraz efektywne nauczanie.

 

Bezpieczeństwo
 • Zapewniamy uczniom bezpieczne środowisko poprzez monitorowanie dostępu do szkoły, dyżury pielęgniarki oraz sprawdzone procedury dotyczące odbioru uczniów po zajęciach lekcyjnych.

 

Półkolonie
 • W pierwszej połowie lipca zapraszamy na prowadzone przez naszych nauczycieli półkolonie. W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych stawiamy na dobrą zabawę, nawiązywanie przyjaźni, budowanie relacji i kształtowanie kompetencji społecznych naszych uczniów.

 

Posiłki
 • Na terenie szkoły przygotowywane i serwowane są śniadania, obiady i podwieczorki.
 • Rodzice mogą zdecydować o zamówieniu dla swojego dziecka tylko obiadów
  lub całodziennego wyżywienia w szkole.
 • Opłata za wyżywienie jest dokonywana przelewem z góry za cały miesiąc.
 • Zgłoszenie nieobecności dziecka dzień wcześniej uprawnia do zwrotu stawki żywieniowej za dni nieobecności.

 

Mundurki szkolne
 • Dbając o identyfikację i integrację uczniów ze szkołą wprowadziliśmy codzienny oraz galowy strój szkolny.

 

*dotyczy placówki w Józefosławiu