Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Zasady organizacji

 

Rok szkolny

 • Rok szkolny składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego.
 • Szkoła Podstawowa Gaudeamus pracuje w oparciu o kalendarz szkolny opublikowany przez MEN.
 • Szkoła jest czynna w godzinach 7.30 – 18.00.
 • Nauczyciele przejmują opiekę nad uczniem w chwili osobistego przekazania go przez rodzica/opiekuna prawnego i sprawują ją do czasu odbioru ucznia przez rodzica/opiekuna prawnego.
 • Przed lekcjami w godzinach 7.30 – 8.30 oraz po zakończeniu zajęć dydaktycznych do godziny 18.00 uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych.

 

Dzień szkolny

 • Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.30.
 • Plany lekcji oraz wszelkie informacje związane z organizacją pracy szkoły znajdują się na tablicy informacyjnej.

 

Świetlica szkolna

 • Godziny pracy świetlicy szkolnej: 7.30 - 8.30 oraz 15.00 - 18.00.
 • Świetlica działa w oparciu o program nawiązujący do szkolnego programu wychowawczego.
 • Organizacja zajęć umożliwia dzieciom rozwijanie zainteresowań oraz wspiera uczniów w odkrywaniu talentów.
 • Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych jest wypełnienie
  przez rodzica karty zgłoszenia oraz akceptacja regulaminu świetlicy szkolnej.

 

Posiłki

 • Na terenie szkoły przygotowywane i serwowane są śniadania, obiady i podwieczorki.
 • Rodzice mogą zdecydować o zamówieniu dla swojego dziecka tylko obiadów
  lub całodziennego wyżywienia w szkole.
 • Opłata za wyżywienie jest dokonywana przelewem z góry za cały miesiąc.
 • Zgłoszenie nieobecności dziecka dzień wcześniej uprawnia do zwrotu stawki żywieniowej za dni nieobecności.