Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Zasady rekrutacji

 

Zasady rekrutacji
na rok szkolny 2017/2018

 1. Spotkania z rodzicami odbywają się w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły.
 2. Kandydaci do klasy 1 nie są objęci egzaminami*. Uczestniczą jedynie w minimum jednym dniu otwartym, aby w praktyce zapoznać się z organizacją i sposobem funkcjonowania szkoły. 
 3. Dyrektor może poprosić psychologa szkolnego i wybranego nauczyciela o przeprowadzenie rozmowy z kandydatem.
 4. Szkoła organizuje sobotnie dni otwarte od grudnia do maja. Kandydaci na uczniów biorą udział w zajęciach prowadzonych przez kadrę pedagogiczną Niepublicznej Szkoły Podstawowej Gaudeamus.
 5. Rekrutacja do klas o profilu terapeutyczno-integracyjnym odbywa się poprzez zaproszenie rodziców na spotkanie z konsultantem do spraw integracji i terapii.
 6. Kandydat do klasy terapeutyczno-integracyjnej spędza do 5 dni próbnych w szkole, po czym decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły.
 7. Zapisy na nowy rok szkolny 2017/2018 prowadzimy:
  • do klas 1-6 w NSP Gaudeamus Bemowo
  • do klas 1-5 w NSP Gaudeamus Józefosław
 8. Kandydaci dopisujący się w trakcie roku szkolnego do klas już istniejących uczestniczą w dniach próbnych.
 9. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje po podpisaniu umowy i wpłacie wpisowego.   


Zasady rekrutacji dla uczniów klasy 1

 1. Rodzice zgłaszają kandydaturę dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej Gaudeamus poprzez złożenie w sekretariacie Karty zgłoszenia.
 2. Liczba miejsc w szkole jest ograniczona. O kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń prowadzona przez dyrektora szkoły.
 3. Pierwszeństwo przyjęcia do klasy 1 przysługuje:
  • rodzeństwu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Gaudeamus  
  • absolwentom i ich rodzeństwu uczęszczającym do Przedszkoli i Żłobków Pomarańczowa Ciuchcia
 4. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor placówki.           
 5. Rodzice kandydatów uczniów klas 1 mają obowiązek przedstawić informację o gotowości szkolnej przygotowaną przez placówkę, w której dziecko realizuje roczne przygotowanie do obowiązku szkolnego oraz uczestniczyć wraz z dzieckiem w wybranym dniu otwartym organizowanym przez szkołę.

*Każdy z uczniów jest inny, dysponuje odrębnymi szansami rozwojowymi, talentami i możliwościami. W naszej opinii ocena gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole nie może opierać się na krótkotrwałej obserwacji kierowanej, lecz powinna być wynikiem zbioru spostrzeżeń i doświadczeń z wielu środowisk.

 

Zasady rekrutacji do klasy dwujęzycznej