fbpx

Szkoła Podstawowa

TO MY!

Gaudeamus to 27 lat doświadczenia w edukacji. Prowadzimy 11 Dwujęzycznych Bliskościowych Przedszkoli i Żłobków Pomarańczowa Ciuchcia, Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek Go Montessori oraz 2 Dwujęzyczne Szkoły Podstawowe Gaudeamus (stacjonarne): GAUDEAMUS BEMOWO (ul. Lazurowa 67) oraz GAUDEAMUS JÓZEFOSŁAW (ul. Ogrodowa 20 B).

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom zglobalizowanego, szybko zmieniającego się świata i odpowiedzieć na potrzeby jak najszerszej grupy rodziców i dzieci, od roku szkolnego 2024/25 uruchamiamy GAUDEAMUS Edukacja Domowa. Odtąd Twoje dziecko będzie mogło uczyć się w naszej szkole bez wychodzenia z domu! W swoim tempie, z poczuciem sensu, we wspierającej  atmosferze, a to wszystko z dowolnego miejsca na świecie!

W roku szkolnym 2024/2025 do szkoły GAUDEAMUS Edukacja Domowa zapraszamy uczniów z klas I-III.

Chcesz się zapisać?
Zadzwoń : +48 600 200 309
lub
Wyślij zgłoszenie 

Naszą misją jest RADOŚĆ – NAUKA – PASJA. Uważamy, że w poznawaniu świata najważniejsza jest RADOŚĆ z odkrytej tajemnicy, z osiągniętego celu oraz pokonanej trudności. Robimy wszystko, żeby NAUKA w naszej szkole była najwspanialszą przygodą prowadzącą do poznawania świata, dostrzegania jego piękna i zrozumienia, jaki on jest. Pomagamy odkryć uczniom ich PASJE, dzięki którym mogą z entuzjazmem zmierzać do wyznaczonego celu.

TO NASZE IDEE

O, gdybym kiedy dożył tej pociechy,
Żeby Gaudeamus zbłądziło pod strzechy….

To się właśnie dzieje! Marzenia się spełniają, a nasze motto pozostaje niezmienne. Zarówno w edukacji stacjonarnej, jak i domowej, przyświeca nam hasło: RADOŚĆ – NAUKA – PASJA.

MASZ TO JAK W DOMU! Uważamy, że w poznawaniu świata, odkrywaniu tajemnic, pokonywaniu pierwszych trudności powinna zawsze towarzyszyć RADOŚĆ.

WSZEDZIE DOBRZE, ALE W GAUDEAMUS NAJLEPIEJ! Wiemy, że NAUKA może być wspaniałą przygodą umożliwiającą dziecku zrozumienie świata, zdobycie samodzielności, zbudowanie więzi społecznych.

WSTĄP W WYSOKIE PROGI! Cieszymy się, że w działaniach naszych podopiecznych widoczna jest PASJA – dzięki temu zmierzają oni z entuzjazmem do wyznaczonego celu i odkrywają swoje mocne strony.

EDUKACJA DOMOWA
CO TO TAKIEGO?

Jest to innowacyjna forma nauki umożliwiająca realizację obowiązku szkolnego poza murami szkoły! Zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa o systemie oświaty z 1991 roku) na ten sposób nauczania ma prawo przejść każda i każdy.
To ścieżka edukacyjna dla rodzin, dla których ważne są: niezależność, działanie w nienarzuconym tempie, czas na budowanie relacji, rozwijanie pasji i odkrywanie świata na własnych zasadach.

Uczennice i uczniowie w edukacji domowej nie chodzą do szkoły, nie mają obowiązkowych lekcji, zadań domowych czy sprawdzianów. Uczą się w wybrany przez siebie sposób, z dowolnego miejsca na świecie, a ich jedynym obowiązkiem szkolnym jest zdanie rocznych egzaminów (pisemnego i ustnego). Tak jak odbywa się to w każdej szkole, na koniec roku szkolnego GAUDEAMUS Edukacja Domowa wydaje świadectwo promocji do następnej klasy.

Naszą misją jest RADOŚĆ – NAUKA – PASJA. Uważamy, że w poznawaniu świata najważniejsza jest RADOŚĆ z odkrytej tajemnicy, z osiągniętego celu oraz pokonanej trudności. Robimy wszystko, żeby NAUKA w naszej szkole była najwspanialszą przygodą prowadzącą do poznawania świata, dostrzegania jego piękna i zrozumienia, jaki on jest. Pomagamy odkryć uczniom ich PASJE, dzięki którym mogą z entuzjazmem zmierzać do wyznaczonego celu.

EDUKACJA DOMOWA - DLA KOGO?

Wierzymy, że edukacja domowa odpowiada na potrzeby wielu uczennic i uczniów:

 • wymagających więcej uwagi, indywidualnego podejścia;
 • chcących zdobywać wiedzę w sposób dostosowany do swoich potrzeb, we własnym tempie;
 • mających zainteresowania dalece wykraczające poza program szkolny;
 • wierzących w wolność i rozwój osobisty oraz ceniących czas na pasje i marzenia;
 • pragnących zarządzać czasem na własnych zasadach;
 • często zmieniających w trakcie roku szkolnego miejsce pobytu.

ZADOMOWIONA SZKOŁA:

 • Dba o wszystkie formalności – od zapisu, poprzez pilotaż przez cały rok szkolny, aż po wydanie świadectwa na koniec roku szkolnego.
 • Udostępnia narzędzia do nauki i bazę materiałów edukacyjnych.
 • Wspiera uczennice i uczniów, z ciekawością śledzi ich postępy na platformie.
 • Organizuje konsultacje metodyczne online dla rodziców.
 • Zaprasza na spotkania integracyjne i koła zainteresowań, umożliwia uczestnictwo w projektach edukacyjnych.
 • Organizuje egzaminy stacjonarne w przyjaznej atmosferze.
 • Gwarantuje serdeczne relacje. 

Naszą misją jest RADOŚĆ – NAUKA – PASJA. Uważamy, że w poznawaniu świata najważniejsza jest RADOŚĆ z odkrytej tajemnicy, z osiągniętego celu oraz pokonanej trudności. Robimy wszystko, żeby NAUKA w naszej szkole była najwspanialszą przygodą prowadzącą do poznawania świata, dostrzegania jego piękna i zrozumienia, jaki on jest. Pomagamy odkryć uczniom ich PASJE, dzięki którym mogą z entuzjazmem zmierzać do wyznaczonego celu.

ZADOMOWIENI RODZICE:

 • Kierują procesem nauki i rozwoju dziecka.
 • Systematycznie kontaktują się z nauczycielem.
 • Wspierają dzieci w ich indywidualnej ścieżce edukacyjnej.
 • Śledzą postępy dzieci, regularnie  logują się na platformę.
 • Umożliwiają dziecko udział w egzaminach stacjonarnych. 
 • Dbają o dobrostan psychiczny i fizyczny dzieci.
 • Pozostają z nami w serdecznych relacjach.

TO NASZA KADRA!

Mentorzy, pasjonaci, poszukiwacze… Oto nasza fantastyczna, starannie dobrana kadra, która nieustannie się rozwija, kształci i poszukuje innowacji.

Dominika Śliwińska

Dyrektor szkoły Gaudeamus Edukacja Domowa

Magdalena Grochowiak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Poreda

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Gruszecka

Nauczyciel języka angielskiego

Magdalena Ohnsorge

Pedagog szkolny, logopeda

Nasze szkoły stacjonarne

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus
Bemowo ul. Lazurowa 67, Warszawa
tel. 733 363 303
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus
Józefosław ul. Ogrodowa 20 b, Józefosław
tel. 690 999 126

Chcesz się zapisać?
Zadzwoń : +48 600 200 309
lub
Wyślij zgłoszenie 

Uczniowie szkoły Józefosław

W rankingu ogólnopolskim zdobyli średnio:

Język polski 92% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 72%)

Matematyka 85% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 97% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Uczniowie szkoły Bemowo

W rankingu ogólnopolskim zdobyli średnio:

Język polski 76% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 74%)

Matematyka 84% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 96% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Uczniowie szkoły Bemowo

W rankingu ogólnopolskim zdobyli średnio:

Język polski 67% punktów (średni wynik w Polsce: 60%, średni wynik w Warszawie: 64%)

Matematyka 73% punktów (średni wynik w Polsce: 57%, średni wynik w Warszawie: 62%)

Język angielski 90% punktów (średni wynik w Polsce: 67%, średni wynik w Warszawie: 72%)

Uczniowie szkoły Józefosław

W rankingu ogólnopolskim zdobyli średnio:

Język polski 73% punktów (średni wynik w Polsce: 60%, średni wynik w Warszawie: 64%)

Matematyka 93% punktów (średni wynik w Polsce: 57%, średni wynik w Warszawie: 62%)

Język angielski 97% punktów (średni wynik w Polsce: 67%, średni wynik w Warszawie: 72%)