fbpx

Nasza oferta

CO OFERUJEMY W RAMACH CZESNEGO?

Наша місія РАДІСТЬ - НАУКА - ПРИСТРАСТЬ. Ми віримо, що в пізнанні світу головне - РАДІСТЬ від розкритої таємниці, досягнутої мети та подоланих труднощів. Ми робимо все, щоб НАВЧАННЯ в нашій школі було найбільшою пригодою, яка веде до пізнання світу, до його краси та розуміння того, що це таке. Ми допомагаємо студентам відкрити свої ПРИСТРАСТІ, завдяки яким вони можуть з ентузіазмом досягати своїх цілей.

W zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej:

 • Dostęp do platformy EduNect oraz Microsoft 365.
 • Dostęp do dziennika elektronicznego Librus – służący do bieżącej komunikacji między rodzicem a nauczycielami.
 • Cotygodniowe plany pracy dydaktycznej (rozkład materiał) udostępniane przez nauczycieli.
 • Aktualna baza materiałów edukacyjno – dydaktycznych dla uczniów na platformie Teams (propozycje projektów, zadań, kart pracy, materiałów edukacyjnych i multimedialnych, porady dla rodziców).
 • Możliwość realizacji projektów semestralnych wspólnie w uczniami szkół stacjonarnych Gaudeamus:
  • dostęp online do materiałów do realizacji projektu semestralnego
  • spotkania on-line służące wymianie informacji między uczniami „stacjonarnymi” i edukacji domowej. 
 • Spotkania integracyjne dla uczniów zgodnie z harmonogramem.
 • Udział w konkursach edukacyjnych zgodnie z harmonogramem.
 • Koła zainteresowań online (6 x w miesiącu po 60 minut):
  • Koło gier interaktywnych „Let’s play” (2 x w miesiącu)
  • Koło „Book corner”(2 x w miesiącu)
  • Koło „Mam czas dla siebie” (2 x w miesiącu)
 • Wsparcie i monitoring przez nauczyciela postępów ucznia na platformie EduNect –nauczyciel śledzi postępy uczniów na bieżąco, a pod koniec tygodnia przesyła raport do rodziców poprzez dziennik Librus.
 • Konsultacje metodyczne dla rodziców 3 x w roku.
 • Systematyczna korespondencja informacyjna z nauczycielem (według ustalonych zasad).
 • Zebranie informacyjne (online) dla rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania.

Przyjazne egzaminy stacjonarne w formie gry planszowej

Z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego:

 • W naszej szkole egzamin w klasach 1-3 ma formułę gry przygodowej. Uczeń wykonuje kolejne zadnia,  sprawdzając swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje.
 • Egzaminy zarówno pisemne, jak i ustne odbywają się stacjonarnie, na terenie szkoły.
 • We wrześniu rodzice otrzymują precyzyjne informacje o obowiązujących wymaganiach egzaminacyjnych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego. Zostają również poinformowani o zalecanych podręcznikach.
 • Mentor co tydzień przesyła do rodzica informację o postępach dziecka w wykonywaniu zadań na platformie edukacyjnej oraz rozkład materiału na kolejny tydzień. Ułatwia to planowanie procesu uczenia się i monitorowania postępów dziecka.
 • Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest ustalany wspólnie z mentorem ucznia, zgodnie z indywidualnym harmonogramem. Jeśli rodzic uważa, że dziecko jest gotowe, egzamin może odbyć się również w trakcie roku szkolnego.
 • Atmosfera podczas egzaminów jest przyjazna i pełna szacunku wobec ucznia.
 • Po zdaniu egzaminu dziecko otrzymuje świadectwo ukończenia danej klasy oraz informację zwrotną na temat postępów. Jedyną różnicą w edukacji domowej w porównaniu do tradycyjnej formy nauczania, jest niewystawianie oceny z zachowania.
 • Zdanie egzaminu jest warunkiem uzyskania promocji do następnej klasy.

W zakresie nauczania języka angielskiego

 • Cotygodniowe plan pracy dydaktycznej z języka angielskiego.
 • Konsultacje metodyczne dla rodziców 3 x w roku.
 • Aktualna baza materiałów edukacyjno- dydaktycznych dla uczniów na platformie Teams.
 • Systematyczna korespondencja informacyjną z rodzicami (według ustalonych zasad).
 • Udział w konkursach edukacyjnych zgodnie z harmonogramem.

W zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej:

 • Konsultacje dla rodziców 3 x w roku.
 • Warsztaty online dla rodziców 2 x do roku.
 • Systematyczna korespondencja informacyjna z rodzicami (według ustalonych zasad).
 • Zajęcia „Szkoła efektywnej nauki” (1 x w miesiącu – 60 minut)
 • Pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

DLA CHĘTNYCH - dodatkowo płatne (wg cennika)

 • Dodatkowe konsultacje:
  – z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej 
  – z nauczycielem języka angielskiego
  – z pedagogiem 
 • Konsultacje z logopedą
 • Język angielski z lektorem – online (w grupie 3 osób)
 • Wyjazdy na zieloną szkołę (z uczniami stacjonarnych szkół Gaudeamus)
 • Zajęcia fakultatywne stacjonarne (cena i pakiet zajęć jest ustalany na dany rok szkolny).

Przykładowe zajęcia:

 • W szkole Gaudeamus Józefosław (ul. Ogrodowa 20B):
  Asy Programowania – Akrobatyka – Karate – Rolki – Basen – Nauka gry na pianinie – Logopedia
 • W szkole Gaudeamus Bemowo (Lazurowa 67):
  Akademia sztuk pięknych – Ceramika – Młody Einstein – Karate – Koszykówka – Piłka nożna – Akademia Golfa Gaudeamus – Siatkówka – Zumba

Chcesz się zapisać?
Zadzwoń : +48 600 200 309
lub
Wyślij zgłoszenie 

Учні Юзефославської школи

У національному рейтингу вони набрали в середньому:

Język polski 92% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 72%)

Matematyka 85% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 97% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Учні Бемівської школи

У національному рейтингу вони набрали в середньому:

Język polski 76% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 74%)

Matematyka 84% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 96% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Учні Бемівської школи

У національному рейтингу вони набрали в середньому:

Польща 67% балів (середній бал у Польщі: 60%, середній бал у Варшаві: 64%)

Математика 73% балів (середній бал у Польщі: 57%, середній бал у Варшаві: 62%)

Англійська 90% балів (середній бал у Польщі: 67%, середній бал у Варшаві: 72%)

Учні Юзефославської школи

У національному рейтингу вони набрали в середньому:

Польська мова 73% балів (середній бал у Польщі: 60%, середній бал у Варшаві: 64%)

Математика 93% балів (середній бал у Польщі: 57%, середній бал у Варшаві: 62%)

Англійська 97% балів (середній бал у Польщі: 67%, середній бал у Варшаві: 72%)