fbpx

Nasza oferta

CO OFERUJEMY W RAMACH CZESNEGO?

Our mission is JOY - LEARNING - and PASSION. We believe that learning about the world is all about the joy of discovering a mystery, achieving a goal, and overcoming obstacles. We do everything we can to make LEARNING at our school the most wonderful adventure that leads to learning about the world, seeing its beauty, and understanding what it is like. We help students discover their PASSIONS so that they can pursue their goals with enthusiasm....

W zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej:

 • Dostęp do platformy EduNect oraz Microsoft 365.
 • Dostęp do dziennika elektronicznego Librus – służący do bieżącej komunikacji między rodzicem a nauczycielami.
 • Cotygodniowe plany pracy dydaktycznej (rozkład materiał) udostępniane przez nauczycieli.
 • Aktualna baza materiałów edukacyjno – dydaktycznych dla uczniów na platformie Teams (propozycje projektów, zadań, kart pracy, materiałów edukacyjnych i multimedialnych, porady dla rodziców).
 • Możliwość realizacji projektów semestralnych wspólnie w uczniami szkół stacjonarnych Gaudeamus:
  • dostęp online do materiałów do realizacji projektu semestralnego
  • spotkania on-line służące wymianie informacji między uczniami „stacjonarnymi” i edukacji domowej. 
 • Spotkania integracyjne dla uczniów zgodnie z harmonogramem.
 • Udział w konkursach edukacyjnych zgodnie z harmonogramem.
 • Koła zainteresowań online (6 x w miesiącu po 60 minut):
  • Koło gier interaktywnych „Let’s play” (2 x w miesiącu)
  • Koło „Book corner”(2 x w miesiącu)
  • Koło „Mam czas dla siebie” (2 x w miesiącu)
 • Wsparcie i monitoring przez nauczyciela postępów ucznia na platformie EduNect –nauczyciel śledzi postępy uczniów na bieżąco, a pod koniec tygodnia przesyła raport do rodziców poprzez dziennik Librus.
 • Konsultacje metodyczne dla rodziców 3 x w roku.
 • Systematyczna korespondencja informacyjna z nauczycielem (według ustalonych zasad).
 • Zebranie informacyjne (online) dla rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania.

Przyjazne egzaminy stacjonarne w formie gry planszowej

Z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego:

 • W naszej szkole egzamin w klasach 1-3 ma formułę gry przygodowej. Uczeń wykonuje kolejne zadnia,  sprawdzając swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje.
 • Egzaminy zarówno pisemne, jak i ustne odbywają się stacjonarnie, na terenie szkoły.
 • We wrześniu rodzice otrzymują precyzyjne informacje o obowiązujących wymaganiach egzaminacyjnych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego. Zostają również poinformowani o zalecanych podręcznikach.
 • Mentor co tydzień przesyła do rodzica informację o postępach dziecka w wykonywaniu zadań na platformie edukacyjnej oraz rozkład materiału na kolejny tydzień. Ułatwia to planowanie procesu uczenia się i monitorowania postępów dziecka.
 • Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest ustalany wspólnie z mentorem ucznia, zgodnie z indywidualnym harmonogramem. Jeśli rodzic uważa, że dziecko jest gotowe, egzamin może odbyć się również w trakcie roku szkolnego.
 • Atmosfera podczas egzaminów jest przyjazna i pełna szacunku wobec ucznia.
 • Po zdaniu egzaminu dziecko otrzymuje świadectwo ukończenia danej klasy oraz informację zwrotną na temat postępów. Jedyną różnicą w edukacji domowej w porównaniu do tradycyjnej formy nauczania, jest niewystawianie oceny z zachowania.
 • Zdanie egzaminu jest warunkiem uzyskania promocji do następnej klasy.

W zakresie nauczania języka angielskiego

 • Cotygodniowe plan pracy dydaktycznej z języka angielskiego.
 • Konsultacje metodyczne dla rodziców 3 x w roku.
 • Aktualna baza materiałów edukacyjno- dydaktycznych dla uczniów na platformie Teams.
 • Systematyczna korespondencja informacyjną z rodzicami (według ustalonych zasad).
 • Udział w konkursach edukacyjnych zgodnie z harmonogramem.

W zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej:

 • Konsultacje dla rodziców 3 x w roku.
 • Warsztaty online dla rodziców 2 x do roku.
 • Systematyczna korespondencja informacyjna z rodzicami (według ustalonych zasad).
 • Zajęcia „Szkoła efektywnej nauki” (1 x w miesiącu – 60 minut)
 • Pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

DLA CHĘTNYCH - dodatkowo płatne (wg cennika)

 • Dodatkowe konsultacje:
  – z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej 
  – z nauczycielem języka angielskiego
  – z pedagogiem 
 • Konsultacje z logopedą
 • Język angielski z lektorem – online (w grupie 3 osób)
 • Wyjazdy na zieloną szkołę (z uczniami stacjonarnych szkół Gaudeamus)
 • Zajęcia fakultatywne stacjonarne (cena i pakiet zajęć jest ustalany na dany rok szkolny).

Przykładowe zajęcia:

 • W szkole Gaudeamus Józefosław (ul. Ogrodowa 20B):
  Asy Programowania – Akrobatyka – Karate – Rolki – Basen – Nauka gry na pianinie – Logopedia
 • W szkole Gaudeamus Bemowo (Lazurowa 67):
  Akademia sztuk pięknych – Ceramika – Młody Einstein – Karate – Koszykówka – Piłka nożna – Akademia Golfa Gaudeamus – Siatkówka – Zumba

Chcesz się zapisać?
Zadzwoń : +48 600 200 309
lub
Wyślij zgłoszenie 

Students of the Józefosław school

In the national ranking, they scored on average:

Język polski 92% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 72%)

Matematyka 85% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 97% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Students of the Bemowo school

In the national ranking, they scored on average:

Język polski 76% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 74%)

Matematyka 84% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 96% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Students of the Bemowo school

In the national ranking, they scored on average:

Polish 67% points (average score in Poland: 60%, average score in Warsaw: 64%)

Mathematics 73% points (average score in Poland: 57%, average score in Warsaw: 62%)

English 90% points (average score in Poland: 67%, average score in Warsaw: 72%)

Students of the Józefosław school

In the national ranking, they scored on average:

Polish 73% points (average score in Poland: 60%, average score in Warsaw: 64%)

Mathematics 93% points (average score in Poland: 57%, average score in Warsaw: 62%)

English 97% points (average score in Poland: 67%, average score in Warsaw: 72%)