fbpx

Zapisz się na dzień otwarty

Prywatna szkoła
podstawowa Józefosław

Contact details

Address

ul. Ogrodowa 20B
05-509 Józefosław (Piaseczno)

Recruitment

Telefon: 690 999 126
E-mail: jozefoslaw@szkola-gaudeamus.pl

Secretariat

Phone: 690 999 126
E-mail: jozefoslaw@szkola-gaudeamus.pl

School director

E-mail: Dyrek.jozefoslaw@szkola-gaudeamus.pl

Gaudeamus Józefosław School and the Orange Ciuchcia Józefosław Kindergarten
started their activity in the 2013/2014 school year. They are located in a modern, original educational complex, designed especially for the needs of our institutions. It is located in Józefosław (Piaseczno commune) at Ogrodowa 20 B.

The area of the facility is 2500 m2. In addition to modernly equipped and comfortable classrooms and subject laboratories, the school has a professionally equipped kitchen, a canteen, a common room and a library.

Our mission is JOY - LEARNING - and PASSION. We believe that learning about the world is all about the joy of discovering a mystery, achieving a goal, and overcoming obstacles. We do everything we can to make LEARNING at our school the most wonderful adventure that leads to learning about the world, seeing its beauty, and understanding what it is like. We help students discover their PASSIONS so that they can pursue their goals with enthusiasm....

Director:

Monika Prus

“Szkoła Gaudeamus to miejsce, gdzie w oparciu o uniwersalne wartości: szacunek, tolerancję, praworządność kształcimy ambitnych, świadomych swojej wartości, niezależnych w myśleniu i samodzielnych w działaniu młodych ludzi.”

Bilingual
Primary school

Gaudeamus
Józefosław

Contact details

Address

ul. Ogrodowa 20 B
05-509 Józefosław (Piaseczno)

Secretariat

Phone: 690 999 126
E-mail: jozefoslaw@szkola-gaudeamus.pl
Dyrektor szkoły: Monika Prus
E-mail: Dyrek.jozefoslaw@szkola-gaudeamus.pl

Gaudeamus Józefosław School and the Orange Ciuchcia Józefosław Kindergarten
started their activity in the 2013/2014 school year. They are located in a modern, original educational complex, designed especially for the needs of our institutions. It is located in Józefosław (Piaseczno commune) at Ogrodowa 20 B.

The area of the facility is 2500 m2. In addition to modernly equipped and comfortable classrooms and subject laboratories, the school has a professionally equipped kitchen, a canteen, a common room and a library.

Director:

Monika Prus

“Szkoła Gaudeamus to miejsce, gdzie w oparciu o uniwersalne wartości: szacunek, tolerancję, praworządność kształcimy ambitnych, świadomych swojej wartości, niezależnych w myśleniu i samodzielnych w działaniu młodych ludzi.”

ANDnspandratjandcand prwithesvolrwitheń
NaboutInaboutcwithesne Innęvolrwithand
E.svolevolycwithny Inysvolraboutj
P.raboutfesjaboutnandlne prandcaboutInnande
S.prwithęvol matlvolandmedandandlny
S.andland gandmnandsvolycwithnand 
P.raboutfesjaboutnandlne baboutandskabout
P.rwithyvolatlnand svolaboutŁaboutInkand
FROMandplecwithe katchenne

W szkole Gaudeamus tworzymy estetyczne, inspirujące wnętrza, które ułatwiają naukę i wpływają na dobre samopoczucie.

Gaudeamus - szkoła Józefosław

Józefosław School Gaudeamus, razem z Przedszkolem Pomarańczowa Ciuchcia, to placówki o bogatej historii, które rozpoczęły swoją działalność w roku szkolnym 2013/2014. Jesteśmy innowacyjnym kompleksem edukacyjnym, zaprojektowanym specjalnie na potrzeby naszych uczniów.
read moreObiekt oferuje przestronne sale lekcyjne oraz komfortowe pracownie przedmiotowe. Oprócz tego szkoła podstawowa Józefosław wyposażona została w profesjonalną kuchnię, stołówkę, świetlicę oraz bibliotekę. Wierzymy, że rozwój naszych uczniów nie ogranicza się jedynie do sal lekcyjnych, dlatego stworzyliśmy miejsca, w których mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz spotykać się z rówieśnikami.   Misją Gaudeamus jest przede wszystkim inspirowanie naszych uczniów. Uważamy, że radość płynąca z odkrywania tajemnic, osiągania celów oraz pokonywania trudności, jest kluczowym elementem w procesie poznawania świata. Kształcimy dzieci dwujęzyczne, które dzięki zdobytej wiedzy i nowym pasjom mają szansę osiągnąć w życiu sukces na wielu płaszczyznach.

Szkoła podstawowa Józefosław – kształcimy i rozwijamy

Naszym głównym celem jest zapewnienie kompleksowego kształcenia i wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku szkolnym. Prywatna szkoła podstawowa Gaudeamus Józefosław dba w szczególny sposób o jakość nauczania i wszechstronny rozwój. Stawiamy na indywidualne podejście do uczniów oraz kreatywne metody pracy. Nasza kadra pedagogiczna składa się z doświadczonych i zaangażowanych nauczycieli, którzy dbają o stworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej efektywnemu uczeniu się.   Dzięki zróżnicowanemu programowi nauczania staramy się rozwijać nie tylko umiejętności intelektualne, ale również emocjonalne, społeczne i artystyczne naszych uczniów. Wierzymy w znaczenie edukacji holistycznej, która pozwala na kompleksowy rozwój. Józefosław School to najlepszy wybór dla rodziców, którzy dbają o rozwój dziecka w wielu aspektach.   Uczymy naszych uczniów odpowiedzialności, szacunku dla innych oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Jesteśmy też świadomi tego, jak ważną kwestią jest podejście do zdrowia i dobrego samopoczucia, dlatego na każdym etapie edukacji dbamy o zdrowy styl życia dla dzieci, co przekłada się także na efekty nauki.

Prywatna szkoła podstawowa Gaudeamus Józefosław

Wybór odpowiedniej szkoły podstawowej dla dziecka to jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych przez rodzica. Niepubliczna szkoła podstawowa Józefosław to wiele korzyści, które sprawiają, że warto powierzyć edukację dziecka właśnie nam.   Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego ucznia. Dzięki mniejszym grupom lekcyjnym i zaangażowaniu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej możemy zapewnić pełniejszą uwagę i wsparcie dla potrzeb rozwojowych każdego dziecka. Tworzymy atmosferę sprzyjającą budowaniu więzi i relacji, co przekłada się na większą motywację i sukcesy. Wedle tych zasad działa również szkoła podstawowa Bemowo.   Jako prywatna placówka mamy większą elastyczność programową, dlatego możemy dostosować naszą ofertę edukacyjną do współczesnych wymagań i trendów. Stawiamy na rozwijanie kompetencji kluczowych, takich jak języki, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczość. Wprowadzamy innowacyjne metody nauczania, wykorzystując nowoczesne technologie i interaktywne narzędzia. Kładziemy też nacisk na rozwój emocjonalny oraz społeczny uczniów. Józefosław Private Primary School to miejsce, które wszechstronnie rozwija dzieci, przygotowując je do dorosłości.

Prywatna szkoła podstawowa Józefosław – najlepszy start w przyszłość

Józefoslaw Primary School to dobry start w przyszłość. Nasza szkoła kładzie nacisk nie tylko na zdobycie solidnej wiedzy i umiejętności, ale również rozwój cech charakteru i wartości, które są niezbędne w dynamicznym się świecie. Dzięki naszemu holistycznemu podejściu uczniowie są przygotowywani do stawiania czoła wyzwaniom, rozwijania swojego potencjału i osiągania sukcesów.   Inwestujemy w przyszłość naszych uczniów, dając im solidne fundamenty do realizacji swoich marzeń i stawiania sobie nowych celów. Skupiamy się na wszystkim tym co ważne, aby dzieci w przyszłości osiągały sukcesy i spełnienie.

Niepubliczna szkoła podstawowa Józefosław – wybierz jakość nauczania

Niepubliczna szkoła podstawowa Józefosław to miejsce, w którym jakość nauczania ma kluczowe znaczenie. Stawiamy na edukację językową, tak ważną we współczesnym świecie. Tworzymy przyjazne i inspirujące środowisko, w którym uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności, pasje oraz umiejętność krytycznego myślenia. Pomagamy dzieciom poznawać swoje potrzeby.   W naszej placówce dbamy, aby proces kształcenia był dostosowany do współczesnych wymagań i trendów edukacyjnych. Wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne, nowoczesne technologie oraz interaktywne materiały, które angażują uczniów i rozwijają ich kreatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Józefosław Private Primary School to placówka edukacyjna na wysokim poziomie, która spełni oczekiwania ambitnych uczniów i ich rodziców.

Our mission is JOY - LEARNING - and PASSION. We believe that learning about the world is all about the joy of discovering a mystery, achieving a goal, and overcoming obstacles. We do everything we can to make LEARNING at our school the most wonderful adventure that leads to learning about the world, seeing its beauty, and understanding what it is like. We help students discover their PASSIONS so that they can pursue their goals with enthusiasm....

Students of the Józefosław school

In the national ranking, they scored on average:

Język polski 85.7%

Matematyka 94%

Język angielski 98.2%

Students of the Bemowo school

In the national ranking, they scored on average:

Język polski 84%

Matematyka 72%

Język angielski 93%

Students of the Bemowo school

In the national ranking, they scored on average:

Język polski: 84%

Matematyka: 72%

Język angielski: 93%

Students of the Józefosław school

In the national ranking, they scored on average:

Język polski 85,7%

Matematyka 94%

Język angielski 98,2%