fbpx

Zapisz się na dzień otwarty

Classes I-III

Multiple intelligences

Everyone else
- everyone is capable

For us, each child is gifted and unique.
Therefore, unlike traditional schools, we base the education process on the Theory of Multiple Intelligence by prof. Howard Gardner. According to her, each person has 8 types of intelligence that interact, complement each other and penetrate - creating a dynamic, specific intelligence profile.

Based on the observation of each student, we create an optimal learning profile adapted to their leading intelligences, develop their individual talents and interests. Knowing the strengths of the student allows teachers to use them in the process of supporting the weaker spheres, while satisfying the need for children's recognition. We make schooling rewarding, enjoyable, develop motivation and give you a sense of success and inspire you to continue working.

Do you know that…

Albert Einstein - in school days, a dreamer who disrupted the course of lessons with constant questions - in the opinion of the teachers, he would never achieve anything, his ratings were so low that he was repeatedly recommended to quit school.

Winston Churchill - in school, the boy who stutters and stutters became one of the greatest leaders and speakers of the twentieth century.

Tomasz Edison - the most prolific inventor of all time - had to leave school after three weeks of study, as he was considered "insane" due to the number of questions asked.

Our mission is JOY - LEARNING - and PASSION. We believe that learning about the world is all about the joy of discovering a mystery, achieving a goal, and overcoming obstacles. We do everything we can to make LEARNING at our school the most wonderful adventure that leads to learning about the world, seeing its beauty, and understanding what it is like. We help students discover their PASSIONS so that they can pursue their goals with enthusiasm....

WHY IS THE POTENTIAL OF MANY PEOPLE WHO HAVE SPECTACULAR SUCCESSES IN THE SCIENCE, ARTISTIC, SOCIAL AND SPORTS FIELDS IN SCHOOL EDUCATION REMAINING COMPLETELY UNMISSED?

The research conducted by an American psychologist and neurologist - a professor at Harvard University and holder of over 20 honorary doctorates - revolutionized the way we think about education. The professor questioned the existence of only one type of intelligence that can be measured by testing, presenting instead a range of many separate but equal intelligences. Research shows that the most desirable types of intelligence in traditional schools are linguistic and mathematical-logical. The rest are marginalized, devalued; their development is not supported in a deliberate and targeted manner. Each person has all types of intelligences that interact, complement each other and interpenetrate - creating a dynamic, specific intelligence profile. Learning about the strengths, i.e. identifying special abilities that will help in supporting the development of the weaker parties, is a guarantee of achieving success by students.

Classes I-III

Intelligence
multiple

Everyone else - all capable

For us, each child is gifted and unique.
Therefore, unlike traditional schools, we base the education process on the Theory of Multiple Intelligence by prof. Howard Gardner. According to her, each person has 8 types of intelligence that interact, complement each other and penetrate - creating a dynamic, specific intelligence profile.

Based on the observation of each student, we create an optimal learning profile adapted to their leading intelligences, develop their individual talents and interests. Knowing the strengths of the student allows teachers to use them in the process of supporting the weaker spheres, while satisfying the need for children's recognition. We make schooling rewarding, enjoyable, develop motivation and give you a sense of success and inspire you to continue working.

Do you know that…

Albert Einstein - in school days, a dreamer who disrupted the course of lessons with constant questions - in the opinion of the teachers, he would never achieve anything, his ratings were so low that he was repeatedly recommended to quit school.

Winston Churchill - in school, the boy who stutters and stutters became one of the greatest leaders and speakers of the twentieth century.

Tomasz Edison - the most prolific inventor of all time - had to leave school after three weeks of study, as he was considered "insane" due to the number of questions asked.

WHY IS THE POTENTIAL OF MANY PEOPLE WHO HAVE SPECTACULAR SUCCESSES IN THE SCIENCE, ARTISTIC, SOCIAL AND SPORTS FIELDS IN SCHOOL EDUCATION REMAINING COMPLETELY UNMISSED?

The research conducted by an American psychologist and neurologist - a professor at Harvard University and holder of over 20 honorary doctorates - revolutionized the way we think about education. The professor questioned the existence of only one type of intelligence that can be measured by testing, presenting instead a range of many separate but equal intelligences. Research shows that the most desirable types of intelligence in traditional schools are linguistic and mathematical-logical. The rest are marginalized, devalued; their development is not supported in a deliberate and targeted manner. Each person has all types of intelligences that interact, complement each other and interpenetrate - creating a dynamic, specific intelligence profile. Learning about the strengths, i.e. identifying special abilities that will help in supporting the development of the weaker parties, is a guarantee of achieving success by students.

Czym są inteligencje wielorakie?

Teoria inteligencji wielorakich profesora Howarda Gardnera mówi, że każdy człowiek posiada osiem typów inteligencji, które wzajemnie oddziałują, uzupełniają się i przenikają. Tworzą one dynamiczny i specyficzny dla każdego profil inteligencji.
read moreDlatego, obserwując naszych uczniów, staramy się stworzyć optymalny profil kształcenia dostosowany do wiodących inteligencji każdego z nich. Naszym celem jest rozwijanie indywidualnych talentów i zainteresowań każdego dziecka. Multiple intelligence w szkole ma bowiem ogromne znaczenie.   Profesor Howard Gardner, znany amerykański psycholog i neurolog z Uniwersytetu Harvarda, przeprowadził badania, które zrewolucjonizowały sposób myślenia o edukacji. Podważył on przekonanie, że istnieje tylko jeden rodzaj inteligencji, który można mierzyć za pomocą testów. Zamiast tego zaprezentował różnorodność wielu odrębnych, ale równoprawnych inteligencji, czyli właśnie inteligencje wielorakie. W tradycyjnych szkołach najbardziej cenione są zazwyczaj inteligencje językowa i matematyczno-logiczna, podczas gdy pozostałe są często zaniedbywane i niewspierane w celowy sposób. Zmieniamy ten sposób działania – inteligencja wieloraka w szkole Gaudeamus rozwijana jest u dzieci na wielu płaszczyznach.

Inteligencja wieloraka Gardner – pomocna w życiu

Ważne jest, aby zrozumieć, że każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji, które wzajemnie oddziałują, uzupełniają się i przenikają, tworząc unikalny profil osobowości. Poznanie mocnych stron, czyli wykrycie specjalnych zdolności, które mogą pomóc w rozwoju słabszych obszarów, jest kluczem do osiągnięcia sukcesu przez uczniów. Dążymy do tego, aby w naszej szkole każde dziecko mogło rozkwitnąć i wykorzystać swój pełen potencjał. Wieloraka inteligencja u dzieci jest więc w naszej placówce rozwijana na wiele sposobów.

Inteligencja wieloraka Gardnera i jej typy

Multiple intelligences według Gardnera obejmują osiem różnych typów. Każdy z nich reprezentuje różne zdolności i predyspozycje, które mogą być rozwinięte i wykorzystane w procesie uczenia.
  • Inteligencja językowa: to zdolność do rozumienia i wykorzystywania języka w celu efektywnej komunikacji.
  • Inteligencja logiczno-matematyczna: dotyczy umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów matematycznych, analizy i dedukcji.
  • Inteligencja przestrzenna: ta inteligencja wieloraka nawiązuje do zdolności percepcji przestrzennej, orientacji w przestrzeni oraz tworzenia i manipulowania obrazami w umyśle.
  • Inteligencja muzyczna: jest to zdolność rozpoznawania, tworzenia i interpretacji dźwięków, rytmów oraz kompozycji muzycznych.
  • Inteligencja cielesno-kinestetyczna: dotyczy umiejętności kontrolowania ruchu ciała oraz zdolności do wykonywania precyzyjnych i zręcznych działań fizycznych.
  • Inteligencja interpersonalna: ta inteligencja wieloraka Gardnera odnosi się do zdolności rozumienia innych ludzi, empatii, budowania relacji społecznych oraz skutecznej komunikacji interpersonalnej.
  • Inteligencja intrapersonalna: czyli zdolność do samoświadomości, rozumienia własnych emocji, celów, wartości i motywacji.
  • Inteligencja przyrodnicza: ta dotyczy wrażliwości oraz zdolności do rozpoznawania i rozumienia świata przyrody, włączając w to rośliny, zwierzęta, ekosystemy.

Inteligencja wieloraka w szkole – jak można ją rozwijać?

Inteligencja wieloraka Gardner – w jaki sposób można ją rozwijać? W tym celu konieczne jest stworzenie środowiska edukacyjnego, które promuje rozmaite formy uczenia się i wykorzystuje różne metody nauczania. Ważne jest, aby nauczyciele mieli świadomość różnorodności inteligencji i byli gotowi dostosować swoje metody nauczania, aby uwzględnić różne style poznawcze i preferencje uczniów.   Wprowadzenie projektów interdyscyplinarnych, prac grupowych, warsztatów artystycznych i praktycznych, gier edukacyjnych, zdrowy styl życia zajęcia dla dzieci, czy nawet wyjścia terenowe, to tylko niektóre z wielu sposobów, które stosujemy w naszej szkole, aby wspierać rozwój różnych typów inteligencji. Stosujemy także ocenianie kształtujące w klasach 1 – 3. Dzięki wielu doświadczeniom uczniowie mają możliwość odkrywania i rozwijania swoich mocnych stron, niezależnie od tego, czy są to zdolności językowe, matematyczne, ruchowe czy interpersonalne.

Wieloraka inteligencja u dzieci

Inteligencja wieloraka w szkole ma bardzo duży wpływ na kształtowanie uczniów i przygotowanie ich do wielu wyzwań. Jest szczególnie istotna w kontekście rozwoju na wielu płaszczyznach. Każdy nasz uczeń posiada unikalny zestaw talentów, zdolności i zainteresowań, które można rozwinąć i wykorzystać w procesie uczenia się. Dlatego właśnie nasi pedagodzy są odpowiednio przygotowani do tego, żeby kształtować w młodych ludziach właściwe zachowanie.   Poprzez rozwijanie typów inteligencji, uczniowie mają możliwość odkrywania swoich mocnych stron i poznania pełnego potencjału. Niektóre dzieci mogą wykazywać silne umiejętności językowe, inne mogą być utalentowane muzycznie, a jeszcze inne wyróżniać się zdolnościami przestrzennymi czy interpersonalnymi. Ważne jest, aby doceniać i wspierać różnorodność tych talentów.

Our mission is JOY - LEARNING - and PASSION. We believe that learning about the world is all about the joy of discovering a mystery, achieving a goal, and overcoming obstacles. We do everything we can to make LEARNING at our school the most wonderful adventure that leads to learning about the world, seeing its beauty, and understanding what it is like. We help students discover their PASSIONS so that they can pursue their goals with enthusiasm....

Students of the Józefosław school

In the national ranking, they scored on average:

Język polski 92% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 72%)

Matematyka 85% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 97% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Students of the Bemowo school

In the national ranking, they scored on average:

Język polski 76% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 74%)

Matematyka 84% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 96% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Students of the Bemowo school

In the national ranking, they scored on average:

Polish 67% points (average score in Poland: 60%, average score in Warsaw: 64%)

Mathematics 73% points (average score in Poland: 57%, average score in Warsaw: 62%)

English 90% points (average score in Poland: 67%, average score in Warsaw: 72%)

Students of the Józefosław school

In the national ranking, they scored on average:

Polish 73% points (average score in Poland: 60%, average score in Warsaw: 64%)

Mathematics 93% points (average score in Poland: 57%, average score in Warsaw: 62%)

English 97% points (average score in Poland: 67%, average score in Warsaw: 72%)