fbpx

Zapisz się na dzień otwarty

Wymiana uczniowska

Projekt Erasmus+ wzbogaca ofertę naszej szkoły, a także pomaga w rozwoju kadry nauczycielskiej. Daje nam możliwość inspirowania naszych uczniów do nauki, aby mogli z powodzeniem osiągać sukcesy m.in. w nauce języków obcych i rozwijać swój potencjał edukacyjny. Korzyści płynące z uczestnictwa w wymianie uczniowskiej w ramach projektu Erasmus+ są niezwykle cenne i przyczyniają się do doskonalenia kompetencji naszych uczniów w wielu obszarach.

Podczas wymiany uczniowskiej dzieci uczą się otwartości na inne kultury i różnorodność. Mają okazję poznać rówieśników z różnych krajów europejskich i zderzyć się z odmiennymi tradycjami, językami i zwyczajami. Pomaga to budować wrażliwość kulturową i umiejętność porozumiewania się w wielokulturowym środowisku, co – w ujęciu globalnym – jest niezwykle cennym doświadczeniem.

Wymiana uczniowska w ramach projektu Erasmus+ stwarza również doskonałą okazję do nauki języków: angielskiego oraz hiszpańskiego. Uczniowie mają możliwość praktycznego zastosowania języka w codziennych sytuacjach komunikacyjnych, co przyczynia się do poprawy ich umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania. 

Współpraca z uczniami z zagranicznych szkół rozwija umiejętności współpracy – uczy pracy zespołowej, empatii i rozwiązywania konfliktów. Pokazuje, że otwartość i tolerancja to kluczowe elementy funkcjonowania w nowoczesnym świecie. Te kompetencje są niezwykle ważne w dorosłym życiu, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.

Dodatkowo w trakcie swoich mobilności, nasi uczniowie dowiadują się, jak bezpiecznie korzystać z internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz jak świadomie wprowadzać elementy proekologicznego stylu życia.

Udział uczniów w projekcie Erasmus+ rozwija w nich świadomość globalnej wspólnoty, otwiera nowe perspektywy i inspiruje do dalszego uczenia się i samodoskonalenia.

Our mission is JOY - LEARNING - and PASSION. We believe that learning about the world is all about the joy of discovering a mystery, achieving a goal, and overcoming obstacles. We do everything we can to make LEARNING at our school the most wonderful adventure that leads to learning about the world, seeing its beauty, and understanding what it is like. We help students discover their PASSIONS so that they can pursue their goals with enthusiasm....

Students of the Józefosław school

In the national ranking, they scored on average:

Język polski 92% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 72%)

Matematyka 85% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 97% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Students of the Bemowo school

In the national ranking, they scored on average:

Język polski 76% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 74%)

Matematyka 84% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 96% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Students of the Bemowo school

In the national ranking, they scored on average:

Polish 67% points (average score in Poland: 60%, average score in Warsaw: 64%)

Mathematics 73% points (average score in Poland: 57%, average score in Warsaw: 62%)

English 90% points (average score in Poland: 67%, average score in Warsaw: 72%)

Students of the Józefosław school

In the national ranking, they scored on average:

Polish 73% points (average score in Poland: 60%, average score in Warsaw: 64%)

Mathematics 93% points (average score in Poland: 57%, average score in Warsaw: 62%)

English 97% points (average score in Poland: 67%, average score in Warsaw: 72%)